تعداد پیکسل ها و انواع دوربین

تقريبا 50000 پيکسل دوربين 8 ميلي متري
200000 پيکسل دوربين 16 ميلي متري
1000000 پيکسل دوربين 35 ميلي متري
300000 پيکسل تلويزيون با سيستم NTSC
300000 پيکسل تلويزيون با سيستم PAL
1000000 پيکسل تلويزيون با دقت نمايش بالا
با توجه به نقش حياتي پيکسل ها در دوربين هاي ديجيتال ، توليد کنندگان و تهيه کنندگان توجه بسيار خاصي نسبت به پارامتر فوق دارند . مگا پيکسل ، واحد اندازه گيري بزرگتري نسبت به پيکسل است . مگا ، به معني يک ميليون و پيکسل نقاط بسيار کوچکي مي باشند که يک عکس را ايجاد مي نمايند . تمامي تصاوير از نقاط بسيارريزي به نام پيکسل تشکيل مي گردند . يک تصوير حاوي ميليون ها نقطه و يا پيکسل بوده که تشخيص آنان بدون چشم مسلح عملا” غير ممکن مي باشد . بديهي است ، هر اندازه که دوربين ديجيتال داراي پيکسل هاي بيشتري باشد ، قادر به آگاهي جزيئات بيشتري از تصوير خواهد بود . بموازات افزايش اطلاعات مربوط به جزئيات يک تصوير ، مي توان براحتي ابعاد و اندازه تصوير را بزرگتر و عمليات مربوطه را در ارتباط با آنان انجام داد .
برخي از وضوح هاي متداول که در دوربين هاي ديجيتال استفاده مي گردد ، بشرح زير مي باشد :
256 در 256 پيکسل : دقت فوق در اکثر دوربين هاي ديحيتال ارزان قيمت ارائه مي گردد . دقت فوق پائين بوده و معمولا” کيفيت تصاوير اخذ شده توسط اين نوع از دوربين ها نيز مطلوب نخواهد بود . مجموع تمامي پيکسل ها 65،000 مي باشد .
640 در 480 پيکسل : دقت فوق نيز پائين بوده و در اکثر دوربين هاي ديجيتال از آن استفاده مي گردد . در صورتيکه قصد گرفتن تصوير و ارسال آن براي دوستان و يا استفاده از آنان در صفحات وب ، وجود داشته باشد ، دقت فوق مي تواند در اين رابطه پاسخگو باشد . مجموع تمامي پيکسل ها 307،000 مي باشد.
1216 در 912 پيکسل : در صورتيکه قصد چاپ تصاوير اخذ شده توسط دوربين هاي ديجيتال وجود داشته باشد ، دقت فوق مطلوب خواهد بود مجموع پيکسل ها ، 1،109،000 مي باشد( مگاپيکسل)
1600 در 1200 پيکسل : دقت فوق بالابوده و مي توان تصاوير اخذ شده را با ابعاد بزرگتر چاپ نمود( يک تصوير 8 در 10 اينچ ). مجموع تمامي پيکسل ها تقريبا” دو ميليون مي باشد .
امروزه دوربين هائي با 2 / 10 ميليون پيکسل نيز عرضه شده است . ضرورت استفاده از دقت بالا در دوربين هاي ديجيتال ، به نوع عملياتي که مي بايست بر روي تصوير انجام شود بستگي دارد . در صورتيکه ، هدف استفاده از تصاوير در صفحات وب و يا ارسال آنان از طريق نامه الکترونيکي براي دوستان باشد ، مي توان از دوربيني که داراي دقت 640 در 480 پيکسل است ، استفاده نمود . تعداد تصاويري را که دوربين مي تواند در خود نگهداري نمايد ، متناسب به افزايش وضوح تصوير ، کاهش مي يابد . در صورتيکه تصميم به چاپ تصاوير اخذ شده وجود داشته باشد ، مي بايست از دوربين هائي که داراي تعداد پيکسل بيشتري مي باشند ، استفاده گردد . در حال حاضر، دوربين هاي چهار و پنج مگا پيکسلي متداول شده اند .
در سيستم دوربين ، انرژي پيکسل به انرژي الکتريکي تبديل ميشود و به محل مورد نظر فرستاده مي گردد و در محل مورد نظر اين انرژي الکتريکي به نور قابل رويت تبديل ميگردد . اين پروسه تبديل نور به انرژي الکتريکي به نام ” تبديل فتوالکتريک ” ناميده ميشود و پروسه بر عکس اين تبديلات به نام ” تبديل جريان به نور ” ناميده ميشود بر طبق گفته هاي بالا ميتوان گفت که دوربين ها دستگاه هاي فتوالکتريکي و مونيتورها و تلويزيون ها دستگاه هاي با تبديل جريان به نور ميباشند . در مورد مجموعه اي از پيکسل ها که توليد تصوير ميکنند اين متدها بدين ترتيب انجام ميشود که از اولين پيکسل روشني و تيرگي هر پيکسل و ميزان سفيدي و سياهي آن و يا شدت رنگ پيکسل در تصاوير رنگي به ترتيب خوانده شده و به سيگنال الکتريکي تبديل ميشود و بعد از جاروب کردن يک رديف از پيکسل ها به رديف بعدي رفته و به همين ترتيب عمليات انجام ميشود تا به انتهاي صفحه و آخرين پيکسل برسد . سيگنال هايي که به اين صورت تهيه و فرستاده ميشود در سمت ديگر توسط دستگاه گيرنده که ميتوان مونيتور و يا تلويزيون باشد دريافت شده وعکس اين عمليات در دستگاه هاي گيرنده اتفاق افتاده تا تصوير مورد نظر شکل گيرد . به عبارت ديگر تصويري که بايد انتقال داده شود به الگوريتم مشخصي به تعدادي پيکسل تبديل ميشود که اين پيکسل ها به صورت سيگنال هاي الکتريکي به گيرنده فرستاده ميشوند و در گيرنده عکس عمل فوق اتفاق افتاده تا دوباره عکس اصلي را داشته باشيم . به مجموعه اين عمليات اسکن کردن (‌Scanning، جاروب کردن )‌ تصاوير گفته ميشود .
با توجه به ساختار چشم انسان در صورتيکه تعداد اسکن هاي گرفته شده از يک تصوير هر 30/1 ثانيه (NTSC) و يا هر 25/1 ثانيه (PAL) انجام شود چشم انسان آن را به عنوان يک فيلم احساس خواهد کرد . هر يک از سيستم هاي PAL, SECAM , NTSCجزو بزرگترين سيستم هاي تلويزيوني دنيا محسوب مي گردند . سيستم NTSCدر کشورهايي مانند ايالات متحده ، کانادا ، ‌ژاپن ، کره و تايوان استفاده ميشود . کشورهايي که از سيستم PALاستفاده ميکنند شامل کشورهاي اروپاي غربي ، چين ، کشورهاي آسيايي و کشورهاي خاورميانه ميشود . سيستم SECAMدر فرانسه ، روسيه و کشورهاي اورپاي شرقي ، افريقا و بعضي از کشورهاي خاورميانه مورد استفاده قرار ميگرند . علاوه بر سيستم هاي ياد شده سيستم هاي زير براي سيگنال هاي ويديويي نيز کاربرد فراوان دارند : سيستم ويديويي مختلط ( COMPOSITE VIDEO SIGNAL) : که به نام هاي VBSبراي سيستم هاي رنگي و VSبراي سيستم هاي سياه و سفيد نيز ناميده ميشود . در اين سيستم اطلاعات به صورت سيگنال مقدار تشعشع Y، سيگنال رنگ C، سيگنال همزماني افقي / عمودي Sو سيگنال هماهنگ کننده رنگ Bطبقه بندي ميشوند . البته در حالت VSسيگنال هاي رنگ و هماهنگ کننده رنگ وجود نخواهد داشت . سيگنال Y/C: در اين سيستم سيگنال ميزان تشعشع و سيگنال رنگ به صورت جداگانه براي وضح تصوير بالا فرستاده ميشوند . سيگنال RGB: در اين سيستم که در بسياري از توليدات ويديويي صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرد سيگنال رنگ قرمز R، سيگنال رنگ سبز G،‌ سيگنال رنگ آبي B، سيگنال هماهنگ کننده افقي Hو سيگنال همانگ کننده عمودي Vبه طور جداگانه فرستاده ميشوند (فروش دوربين مدار بسته).