راهبندهای امنیتی با قابلیت نصب سریع

راه بندهای امنیتی شرکت وستمینستر که به سرعت قابل نصب و به کار گیری دارند در مواقعی که احتیاج است تا به سرعت از یک راه بند و مانع استفاده شود قابلیت کاربرد دارند.کاربردهای این راه بند عمدتا می تواند در مواردی همانند کنترل اعتصابات و تظاهرات خیابانی ،دفاع از شهرها و اماکن،محافظت ویژه،محافظت موقت و دائم از برخی نقاط خاص،محدود سازی کارگاه های ساختمانی،و یا حفظ حریم نقاط بروز حادثه باشد.
این راه بند هنگامی که نصب می شود به یک مانع کاملا موثر تبدیل می گردد و می تواند به خوبی در مقابل هجوم مهاجمان ایستادگی کند.این مانع که از سیم های خاردار فلزی تشکیل شده است به حالت یک هرم قرار می گیرد که حدود 1/7 متر ارتفاع و 1/6 متر عرض دارد.
این راه بند عملکردی کاملا اتوماتیک دارد ،چراکه یک وسیله ی نقلیه مخصوص به طور اتوماتیک این راه بند را باز و بسته می کند.تعداد افرادی که برای نصب و به کار گیری این راه بند مورد نیاز هستند بدون احتساب راننده وسیله نقلیه تنها یک یا دو نفر می باشند.نصب این راه بند می تواند تنها در 5 دقیقه صورت گیرد.این راه بند می تواند در قطعات تا حداکثر 75 متری مورد استفاده قرار می گیرند و برای نصب طولانی تر راه بند می بایست قطعات مختلف را به هم متصل نمود. نصب درب اتوماتیک

نحوه ی استفاده از این راه بند:
به کارگیری و نصب ابتدا می بایست یک ماشین یدک کش وسیله حامل راه بند را به مکان مورد نظر منتقل کند.سپس با باز نمودن درب پشت وسیله می توان این راه بند را با طول 60 تا 75 متری بر روی زمین قرار داد پس از نصب ،اتومبیل جلویی می تواند به سرعت محل را ترک کند .برای نصب طولانی تر راه بند چندین قطعه مختلف از این راه بند را می توان به یکدیگر متصل نمود.برای جمع نمودن راه بند،همان ماشینی که راه بند را بر وری زمین قرار داده بود این بار بر عکس و به سمت عقب حرکت می کند و بدون نیاز به هیچ گونه عمل و نیروی خارجی این راه بند خود به خود درون ماشین جمع آوری شود.تا زمانی که تمامی راه بند از سطح زمین جمع می شود جمع آوری این راه بند بسیار سریع و ساده صورت می گیرد .در حقیقت این راه بند راه بندی سیار و بسیار به روز است.