راهبندهای امنیتی با قابلیت نصب سریع

راه بندهاي امنيتي شرکت وستمينستر که به سرعت قابل نصب و به کار گيري دارند در مواقعي که احتياج است تا به سرعت از يک راه بند و مانع استفاده شود قابليت کاربرد دارند.کاربردهاي اين راه بند عمدتا مي تواند در مواردي همانند کنترل اعتصابات و تظاهرات خياباني ،دفاع از شهرها و اماکن،محافظت ويژه،محافظت موقت و دائم از برخي نقاط خاص،محدود سازي کارگاه هاي ساختماني،و يا حفظ حريم نقاط بروز حادثه باشد.
اين راه بند هنگامي که نصب مي شود به يک مانع کاملا موثر تبديل مي گردد و مي تواند به خوبي در مقابل هجوم مهاجمان ايستادگي کند.اين مانع که از سيم هاي خاردار فلزي تشکيل شده است به حالت يک هرم قرار مي گيرد که حدود 1/7 متر ارتفاع و 1/6 متر عرض دارد.
اين راه بند عملکردي کاملا اتوماتيک دارد ،چراکه يک وسيله ي نقليه مخصوص به طور اتوماتيک اين راه بند را باز و بسته مي کند.تعداد افرادي که براي نصب و به کار گيري اين راه بند مورد نياز هستند بدون احتساب راننده وسيله نقليه تنها يک يا دو نفر مي باشند.نصب اين راه بند مي تواند تنها در 5 دقيقه صورت گيرد.اين راه بند مي تواند در قطعات تا حداکثر 75 متري مورد استفاده قرار مي گيرند و براي نصب طولاني تر راه بند مي بايست قطعات مختلف را به هم متصل نمود. نصب درب اتوماتيک

نحوه ي استفاده از اين راه بند:
به کارگيري و نصب ابتدا مي بايست يک ماشين يدک کش وسيله حامل راه بند را به مکان مورد نظر منتقل کند.سپس با باز نمودن درب پشت وسيله مي توان اين راه بند را با طول 60 تا 75 متري بر روي زمين قرار داد پس از نصب ،اتومبيل جلويي مي تواند به سرعت محل را ترک کند .براي نصب طولاني تر راه بند چندين قطعه مختلف از اين راه بند را مي توان به يکديگر متصل نمود.براي جمع نمودن راه بند،همان ماشيني که راه بند را بر وري زمين قرار داده بود اين بار بر عکس و به سمت عقب حرکت مي کند و بدون نياز به هيچ گونه عمل و نيروي خارجي اين راه بند خود به خود درون ماشين جمع آوري شود.تا زماني که تمامي راه بند از سطح زمين جمع مي شود جمع آوري اين راه بند بسيار سريع و ساده صورت مي گيرد .در حقيقت اين راه بند راه بندي سيار و بسيار به روز است.