اصول اولیه دوربین های سی سی تی وی

تعيين صحيح مشخصات يک دوربين سي سي تي وي به نظر فرآيندي پيچيده است :
فاکتور هاي زيادي وجود دارند که همه بايد در نظر گرفته شوند . امّا از طرف ديگر ، تمام دوربين ها از سه قسمت اصلي تشکيل شده اند :
سنسور تصوير – که نور را به سيگنال هاي الکتريکي تبديل مي کند .
عدسي – نور بازتابيده از شيء را جمع آوري مي کند .
مدارات پردازش تصوير – سيگنال ها را سازمان دهي کرده ، بهينه ساخته و مخابره مي کنند .
دوربين هاي سي سي تي وي در انواع تک رنگ ، رنگي و روز / شب (ترکيبي از سياه وسفيد و رنگي ) وجود دارند . مزاياي دوربين هاي تک رنگ عبارتند از رزولوشن با لاتر ، نور مورد نياز کمتر ، ودر مجموع هزينه کمتر ، از طرف ديگر دوربين هاي رنگي در مجموع داراي مشخصات ارائه بهتر تصوير (با نور مناسب ) ، به همراه توانايي هاي بهبود يافته براي تشخيص هويت وپيگرد هستند . دوربين هاي روز/شب مزاياي هر دو را در بردارند و هر روز هرچه بيشتر به انتخاب مناسب تکنولوژي دوربين براي کاربرد در محيط هاي دروني يا فضاي باز تبديل مي شود (فروش دوربين مدار بسته).
سنسور هاي تصوير
قلب دوربين هاي جديد سي سي تي وي سنسورCCD(Charge Coupled Device) است . يک CCD از يک آرايه تخت از ديودهاي نوري (حساس به نور) کوچک تشکيل شده است که نور را به سيگنال الکتريکي تبديل مي کنند . هر ديود متناسب با ميزان نوري که دريافت مي کند ولتاژايجاد مي نمايد . عدم وجود نور منجر به ايجاد ولتاژ صفر يا همان رنگ سياه مي شود . بيشترين ميزان نور ، بيشترين ميزان ولتاژ يا همان سفيد را ايجاد مي کند . دربين اين دو سطح ، سايه هاي مختلف خاکستري قرار دارند . درمورد دوربين رنگي ، يک سيگنال رنگ تاب (Chrominance) ، به سيگنال روشنايي افزوده شده تا اطلاعات مربوط به رنگ را با خود حمل کند
دوربين ، سيگنال الکتريکي را پردازش کرده و آن را به يک سيگنال ويدئويي خروجي تبديل مي کند .
سپس اين سيگنال خروجي ضبط شده يا برروي يک مونيتور به نمايش در مي آيد . گستره سطوح نوري که يک CCD مي تواند از عهد? آن برآيد نسبتاً محدود است ، بنابراين نوري که CCD دريافت مي کند بايد ازقبل به سطوح مشخصي محدود شده باشد .
سيگنال ويدئويي
تمام تصاوير متحرک ويدئويي درحقيقت از تصاوير ثابت يا همان فريم ها تشکيل شده اند . هر فريم از دوفيلد تشکيل شده است . يکي از آنها زماني ساخته مي شود که CCD محيط اطراف را دقيقاً ½ 262 مرتبه پويش کند . نتيجه اين پويش برروي مونيتور شما مجدداً ساخته مي شود . پويش دوم شامل ½ 262 خط است که دقيقاً نيم خط پايين تر از خط قبلي قرارگرفته و درترکيب با پويش اوّل تصويري شامل 525 خط را شکل مي دهد . زماني که اين دو به طور مناسبي همزمان شوند وبا نسبت 2:1 در هم پيچيده شوند ، يک تک فريم کامل ويدئويي ساکن شکل مي گيرد .
دوربين هاي سي سي تي وي براي همزمان کردن فرآيند ايجاد ويدئوي متحرک از ولتاژAC استفاده مي کنند . درکشورهايي مثل ايالات متحده که از جريان متناوب با فرکانس 60 هرتز استفاده مي شود ، هرثانيه از ويدئو داراي 60 فيلد است که 30 فريم را ايجاد مي کند . در اروپا و ديگر نواحي که از فرکانس 50 هرتز استفاده مي شود ، در هر ثانيه 50 فيلد و درنتيجه 25 فريم ايجاد مي شود ازنظر چشم انسان اين فريم هاي ويدئويي به صورت تصاوير متحرک ديده مي شوند .
کل ولتاژ توليد شده ، از پايين ترين نقطه پالس همگام (Sync) تا بالاترين نقطه آن يعني سطح سفيد ، برابر يک ولت است و بنابراين ولتاژ پيک تا پيک آن 1 ولت است . بخش مربوط به روشنايي سيگنال از 0.3 ولت تا 1 ولت است و بنابراين ماکزيمم آن 0.7 ولت است . اين يک سيگنال ويدئويي مرکب ناميده مي شود زيرا اطلاعات مربوط به همزماني و ويدئو در يک سيگنال گرد آمده اند .
سايز فرمت CCD
دوربين هاي اوليه سي سي تي وي داراي يک تيوپ دايره اي به عنوان سنسور بودند . سايز فرمت برابرقطر اين تيوپ است که به نوعي قطر تصوير را تعيين مي کند . اگر چه امروزه سنسور هاي CCDچيپ هاي سيليکني تخت ومستطيلي هستند اما هنوز هم از همان روش اندازه گيري استفاده مي شود .
CCD هاي بزرگتر نوربيشتري را جمع آوري مي کنند و بنابراين نسبت به CCD هاي کوچکتر حساسيت بيشتري دارند . قيمت دوربين
متناسب با سايز سنسور افزايش مي يابد .
بنابراين در انتخاب سايز سنسور هم بودجه و هم کارکرد بايد درنظر گرفته شود .
لطفاً توجّه داشته باشيد که سايز سنسورهايي که درشکل نشان داده شده اند ، بايد متناسب با عدسي انتخابي باشند چرا که عدسي ها نيز براي سايزهاي مشخص سنسور طراحي شده اند .
عدسي
عدسي ها چشمان يک سيستم سي سي تي وي محسوب مي شوند . وجود آنها براي ساخت توابع مختلف ويدئويي ضروري است . عدسي ها دو کار اساسي انجام مي دهند : نخست اينکه صحنه اي که برروي مونيتور به تصوير کشيده خواهد شد را تعيين مي کنند ؛ که اين تابعي از فاصله کانوني است . دوم اينکه مقدار نور وارد شده به سنسور را کنترل مي کنند ؛ که اين عملکرد آيريس چشم است فاصله کانوني مي تواند ثابت يا متغير (مثل لنز زوم) باشد . آيريس را مي توان از طريق دوربين به صورت دستي يا اتوماتيک کنترل کرد.