انواع درب های اتو ماتیک منازل کدامند؟

1. دربهای اتوماتیک دولنگه
2. درب های اتوماتیک کشویی
3. دربهای اتوماتیک زیر سطحی
4. درب های اتوماتیک رولاپ (کرکره ای)
5. دربهای اتوماتیک زیر سقفی (سکشنال)

هر یک از انواع درب های اتوماتیک بر اساس چه عملکردی کار می کنند؟
دربهای اتوماتیک دولنگه : تغییر طول بازو
درب های اتوماتیک کشویی : نیروی کششی
دربهای اتوماتیک زیر سطحی : نیروی چرخشی وارد برمحور درب
درب های اتوماتیک رولاپ : نیروی چرخشی وارد از بالا
دربهای اتوماتیک زیر سقفی : نیروی کششی و چرخشی وارد بر درب

قسمتهای مختلف درب اتوماتیک کدامند؟
مرکز کنترل (تابلوی فرمان)
مولد (تولید کننده) نیروی حرکتی از قبیل جک ، بازوها و موتور
چشمی ها یا چراغ های مادون قرمز
فلاشر
میکرو سوئیچ
ریموت کنترل (کنترل از راه دور)
پایه ها
قفل برقی
قفل مکانیکی
شایان در