انواع درب های اتو ماتیک منازل کدامند؟

1. دربهاي اتوماتيک دولنگه
2. درب هاي اتوماتيک کشويي
3. دربهاي اتوماتيک زير سطحي
4. درب هاي اتوماتيک رولاپ (کرکره اي)
5. دربهاي اتوماتيک زير سقفي (سکشنال)

هر يک از انواع درب هاي اتوماتيک بر اساس چه عملکردي کار مي کنند؟
دربهاي اتوماتيک دولنگه : تغيير طول بازو
درب هاي اتوماتيک کشويي : نيروي کششي
دربهاي اتوماتيک زير سطحي : نيروي چرخشي وارد برمحور درب
درب هاي اتوماتيک رولاپ : نيروي چرخشي وارد از بالا
دربهاي اتوماتيک زير سقفي : نيروي کششي و چرخشي وارد بر درب

قسمتهاي مختلف درب اتوماتيک کدامند؟
مرکز کنترل (تابلوي فرمان)
مولد (توليد کننده) نيروي حرکتي از قبيل جک ، بازوها و موتور
چشمي ها يا چراغ هاي مادون قرمز
فلاشر
ميکرو سوئيچ
ريموت کنترل (کنترل از راه دور)
پايه ها
قفل برقي
قفل مکانيکي
شايان در