سیستمهای امنیتی جای پارک اتومبیل ها

شرکت میدلند بربر رنج گسترده ای از تجهیزات ایمنی را ارائه کرده است تا بتوان جای پارک اتومبیل ها را حفظ و دسترسی به این نقاط را کنترل نمود .این تجهیزات در انواع خم شونده تلسکوپی و قابل جا به جایی عرضه شده اند و بسیاری از آنها می توانند در جای خود قائل شوند.

راه بندهای خم شونده:
مدل استفاده کننده از قفل:این وسیله می تواند دسترسی به فضاهای پارکینگ ها و یا برخی نقاط خاص را محدود سازد این وسیله از فولاد ساخته شده است و البته پایه آلومینیومی که باری آن تعبیه شده است کمک می نماید تابتوان وسیله را در حالت عمودی یا افقی قفل نمود در این جا قفل نمودن با استفاده از یک قفل کلنگی انجام می گیرد. نصب درب اتوماتیک

مدل استفاده کننده از کلید:
این وسیله برای محدود نمودن دسترسی به فضاهای پارکینگ و با بستن خیابان ها استفاده می شود.تنها کسانی که قفل راه بند را داشته باشند می توانند آن را از حالت عمودی خارج سازند .همچنین این راه بند می تواند در حالت عمودی نیز قفل شود.نوع دیگری از این راه بند نیز وجود دارد که در آن قفل بر بالای میله راه بند وجود دارد و عمدتا در مواردی استفاده می شود که خم شدن برای باز کردن قفل کلید سخت باشد.

راه بند های مدل سه گوشی:
این راه بند ها جدید ترین انواع راه بند هستند که باری حفظ مکان پارکینگ ها استفاده می شوند .این راه بند ها در هنگامی که بسته است و در روی زمین قرار دارد کاملا مسطح می شوند .اتومبیل ها می توانند به راحتی از روی این راه بند عبورکنند بدون آن که راه بند و یا اتومبیل آسیب ببینند .این راه بند هم می تواند در هر دو حالت عمودی و افقی قفل شود.

انواع مدل فرو رونده در زمین:
این مدل جدید ترین انواع راه بند است که در هنگام استفاده از زمین بیرون آمده و در هنگام بسته شدن به درون زمین فرو می رود و لذا هیچ مزحمتی برای اتومبیل ها ایجاد نمی کند این راه بند معمولا به درون حفره ای که درون بتن تعبیه شده است فرو می رود.

راه بند های جا به جا شونده:
میله های جا به جا شونده: در این جا یک میله راه بند به یک سوکت فلزی که درون بتن جا سازی شده است متصل می گردد.این میله می تواند با استفاده از قفل کلنگی در موقعیت خود ثابت شود.هنگامی که میله برداشته می شود صفحه ی نگه دارنده بسته شده و هیچ گونه مشکلی برای حرکت اتومبیل ها ایجاد نمی کند.

راه بندهایی با میله های دایره ای یا چهار ضلعی:
این راه بند ها نیز برای حفظ مکان های پارکینگ و یا کنترل دسترسی به مکان های خصوصی به کار می روند.

راه بند های مدل تلسکوپیک:
راه بندهای مقاوم به ضربه:
این راه بند می تواند برای محافظت از مکان هایی همانند فروشگاه ها ،مغازه ها،و منازل استفاده شود.این راه بند هم توسط پلیس و هم توسط دولت های محلی تایید شده است و البته شرکت های بیمه نیز آن را تایید کرده اند.