فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت حفاظ شاخ گوزنی

ويژگي هاي حفاظ در کارايي، زيبايي، کيفيت و قيمت آن است. در هيچ لحظه اي نمي توان آنها را از يکديگر تفکيک کرد و گفت کي کارايي و يا کي زيبايي و… . اگر گاهي اين عوامل را جدا گانه به زبان مي آوريم براي فهم بيشتر است و ما آنها را اعتباراً از يکديکر تفکيک کرده ايم .بهتر است بحث درباره قيمت حفاظ شاخ گوزني را با اين نکته شروع کنيم که اساساً قيمت، بهاء ، نرخ و يا ارزش هر چيزي بسته به اينکه آن کالا يا شيء چه نيازي را به چه شکلي از ما مرتفع مي سازد، تعيين مي گردد. بدون شک برقراري امنيت انگيزه اصلي براي استفاده از حفاظ است. گاهي اوقات حفاظت از مال و جان، گاهي حفاظت از حريم خانواده، کشور و يا موارد ديگر مد نظر مي باشد. معنا و ظرفيت هاي واژه «حفاظ» بسيار است و سخن گفتن درباره آن بيرون از حوصله اين نوشتار.

تنوع فراوان در قيمت نرده شاخ گوزني موجب شد که درباره اين موضوع و فاکتورهاي موثر بر قيمت، نوشتاري تنظيم نماييم. هنگام خريد حفاظ شاخ گوزني خريدار بايد براي تصميم گيري بهتر عواملي را مد نظر داشته باشد، طبق بررسي هاي انجام شده از سوي حفاظ سازان افرا مشخص شد که ? عامل بيشترين اهميت را براي خريدار دارد که بررسي آنها خواهيم پرداخت.

اين عوامل عبارت اند از کارايي، زيبايي، کيفيت و قيمت حفاظ شاخ گوزني. بايد دقت داشت که هيچ کدام از اين چهار عامل جدا از هم نيستند بلکه وابسته به يکديگر هستند . در هيچ لحظه اي نمي توان آنها را از يکديگر تفکيک کرد و گفت کي کارايي و يا کي زيبايي و……. اگر گاهي اين عوامل را جدا گانه به زبان مي آوريم براي فهم بيشتر است و ما آنها را اعتباراً از يکديکر تفکيک کرده ايم. پس مي توان گفت عوامي که بر قيمت حفاظ شاخ گوزني تاثير مي گذارند کارايي، زيبايي و کيفيت مي باشند.

 

کارايي حفاظ شاخ گوزني

برقراري امنيت وظيفه اصلي حفاظ است. نوع طراحي، ارتفاع، عرض، تراکم حفاظ موثر در کارايي آن است به طور مثال از نظر نوع طراحي، حفاظ شاخ گوزني بسيار بازدارنده تر از حفاظ هاي سرنيزه اي مي باشد. و دلايل متعددي نيز براي اين نتيجه گيري وجود دارد از جمله اينکه شروع بازدارندگيِ حفاظ شاخ گوزني از روي سطح ديوار شروع مي شود اما شروع بازدارندگي در حفاظ سرنيزه اي از ارتفاع حدوداً يک متر به بالا صورت مي گيرد. همين طور عرض حفاظ تاثير بسياري در برقراري امنيت ايفا مي کند بدين صورت که اجازه حرکت کردن برروي ديوار را از سارقين سلب مي نمايد، قطعا با افزايش ارتفاع و تراکم حفاظ نيز ضريب امنيت حفاظ افزايش پيدا مي کند.

با افزايش پرامتر هاي ذکر شده براي کارايي ضريب امنيت نيز افزايش پيدا مي کند. همانطور که اشاره شد کارايي، زيبايي، کيفيت و قيمت حفاظ شاخ گوزني عواملي وابسته به يکديگراند. لذا مي توان انتظار داشت با افزايش اين فاکتور قيمت حفاظ شاخ گوزني نيز افزايش پيدا کند.

 

زيبايي حفاظ شاخ گوزني

زيبايي نيز يکي ديگر از عوامل تاثير گذار بر قيمت حفاظ شاخ گوزني است به طور مثال مدل هاي جديدترِ حفاظ ليليوم يا حفاظ لاله اي از نظر زيبايي رتبه بالاتري را نسبت به حفاظ شاخ گوزني به خود اختصاص مي دهند. از طرفي حفاظ ليليوم حفاظي است که به صورت دو رنگ، رنگ آميزي مي گردد همين امر موجب مي شود قيمت حفاظ افزايش يابد. اما به طور کل زيبايي فاکتوري است که مورد توجه اکثريت قرار مي گيرد مانند لباس که علاوه بر جنبه حفاظتي به جنبه زيبايي آن نيز بسيار توجه مي شود.

 

کيفيت حفاظ شاخ گوزني

عامل بسيار تاثير گذار در قيمت حفاظ شاخ گوزني است. کيفيت به عوامل متعددي بستگي دارد که مي توان از جمله به نوع رنگ و جنس آن، نحوه رنگ آميزي، نوع جوش، نحوه جوش کاري، ميزان مهارت پرسنل، چگونگي خط توليد و … اشاره کرد.

متاسفانه استانداردي در اختيار توليد کنندگان حفاظ نيست که بتوانند مطابق با آن استاندارد توليد نمايند، که البته اين استاندارد بايستي توسط متخصصين داخلي تنظيم گردد. به طور مثال شرکت خودروسازي الف در ايران هرگز نمي تواند مطابق با استاندارد کشور آلمان اتومبيل توليد کند چرا که در کشور آلمان اصلا مسيري به اندازه شمال تا جنوب يا شرق تا غرب ايران وجود ندارد. اصلا اقليم دو کشور کاملا متفاوت است و حرارت جاده هاي ايران با آنجا فرق مي کند.

اما به طور کل مي توان گفت تمام همکاران توليد کننده به طور مشترک ايمان دارند که مثلا جوش CO2 مرغوب تر از جوش معمولي (الکترودي) است. يا رنگ آميزي به روش الکترواستاتيک داراي کيفيت بالاتري نسبت به اکثر روش هاي رنگ آميزي است و مواردي از اين قبيل که بدون شک تاثير گذار بر قيمت حفاظ شاخ گوزني مي باشند.