تحلیل تصاویر دوربین مداربسته

سيستم هاي هوشمند نظارت تصوير شما را قادر مي سازد تا مديريت موثر ، آسان و دقق را بر حداکثر تعداد کانال تصوير داشته باشيد. سيستم هاي هوشمند نظارت تصويري جهت تسهيل مديريت و نظارت طراحي شده است وشامل اخطارها ، شمارشگرها و آناليزگرهاي خودکار مي باشند.
با نگاهي دقيق‏تر به آناليز محتواي تصويري درمي يابيم که چنين نامي معمولاً به آناليز خودکار تصاوير دوربين‏هاي مداربسته گفته مي‏شود كه از آنها اطلاعات معناداري درباره محتواي تصويري به دست مي‏ آيد.
هدف سيستم‏هاي آناليز محتواي تصويري بسيار مؤثر است و به صورت مداوم در حال گسترش مي‏ باشد: براي مثال مي‏توان از اين فن‏آوري براي شناسايي اشخاص مهاجم داخلي و خارجي، پايش کارخانه يا ساختمان با هدف ايمني و سلامت ساکنين ، شمارش افراد ، شناسايي خودکار رويدادها و حوادث ترافيکي ، افزايش ايمني براي محيط‏هاي عمومي ، شناسايي دود و آتش و براي شناسايي نقص فني يا خرابکاري در عملکرد دوربين استفاده کرد.
به بيان صريح: هرگونه رفتاري که در يک تصوير ويديويي به طور دقيق بتوان آن را ديد ، مي‏توان به صورت خودکار مورد شناسايي قرار داده و اعلام هشداري در راستاي آن صادر نمود.
در جهت ساده‏ تر کردن مفهوم آناليز محتواي تصويري ، نقاط مهم موجود در سند آناليز محتواي تصويري مؤسسه BSIA شامل مؤلفه‏ هاي اصلي سيستم آناليز محتواي تصويري و توصيفي از دو نوع اصلي بسترهاي اين سيستم‏ها مي‏شود.
اين سند بسته‏ هاي اين سيستم‏ ها را به دو صورت تقسيم مي‏كند:
1) هسته‏ اي يا مرکزي که معمولاً براي استفاده در اتاق‏ هاي کنترل دوربين ‏هاي مداربسته ، بر روي «رک» سوار مي‏شوند و منابع تصويري آنها به صورت متمرکز آناليز مي‏گردد.
2) راهکارهاي مبتني بر لبه که در آنها دستگاه‏ هاي کوچک‏تر و معمولاً قوي‏تر شده درون دوربين يا در محلي نزديک به آن يکپارچه مي‏شود. واژه “ادغام شده” (embedded) همچنين به زماني گفته مي‏شود که نرم‏ افزار آناليز محتواي تصويري چه به صورت يک طراحي اختصاصي يا کارت افزونه درون دوربين، دستگاه DVR يا دستگاهي ديگر طراحي شده باشد.