تی وی لاین ( TV Line ) چیست ؟

تفکيک پذيري يا رزولوشن يکي از المان هاي اصلي در تعيين کيفيت دوربين هاي مداربسته است. از آنجايي که در دوربين هاي مداربسته آنالوگ مفهوم پيکسل و رزولوشن برمبناي پيکسل مانند سيستم هاي ديجيتال و کامپيوتري (مثلا 1024*768) قابل بسط نيست از يک واحد ديگر براي نشان دادن ميزان تفکيک پذيري تصاوير استفاده مي گردد (نصب دوربين مدار بسته).

به اين واحد تفکيک پذيري TLV يا تيوي لاين مي گويند. طبيعتا هرچه ميزان تيوي لاين يک دوربين بالاتر باشد تفکيک پذيري آن بالاتر است و هرچه تفکيک پذيري دوربين بالاتر باشد جزئيات بيشتري در دوربين قابل مشاهده هستند.
براي اندازگيري تفکيک پذيري در دوربين هاي از صفحات تست مخصوص اين کار استفاده مي شود. در تصوير مي توانيد يک نمونه از اين صفحات را ببنيد. براي تست بايد دوربين را در فاصله معيني از صفحه قرار داد و سپس در تصوير دوربين سعي در تفکيک دادن خطوط از هم را کرد. هرپه امکان تفکيک خطوط نزديک به هم براي شما بيشتر باشد کيفيت دوربين به تيوي لاين بالاتر خواهد بود.
توجه داشته باشيد که يک دوربين با تيوي لاين بالا الزاما تصوير خوبي به شما نخواهد داد. کيفيت تصوير به عوامل ديگري مانند نويز در تصوير، کيفيت رنگ، تصوير در نور کم و … نيز وابسته است.