کاهش نویز دوربین مدار بسته توسط دیجیتال DNR چگونه است؟

روشي وجود دارد براي ازبين بردن نويز و يا کاهش نويز دوربين مدار بسته تصوير که به اين روش فيلتر شانه اي گفته مي شود.و کلا به اين تکنيک DNR گفته مي شود.کارايي اين تکنيک به اين گونه است که با کاهش اندازه تصوير وضوح قابل مشاهده افزايش مي يابد.
اين فيلتر گاهي اوقات به صورت دو بعدي است و گاهي هم به صورت سه بعدي مي باشد. فروش دوربين مداربسته
در فيلتر دو بعدي ممکن است گاهي مسيرهاي نوري در حال حرکت در شرايط کم نور کمي تغيير جهت داشته باشند.اما نوع سه بعدي کمي به لحاظ تکنولوژي جلوتر است و در هر حالت ممکن يعني شرايط ثابت و متحرک مي تواند ميزان نويز پذيري را کاهش دهد.

معناي نويز تصوير چيست؟
براي درک بهتر کيفيت تصوير ابتدا بهتر است با معناي نويز آشنا شويد.در تعريف کلي نويز به اين معناست که هر گونه اختلالي که در تصوير به علت تداخلات احتمالي در مسير خطوط ايجاد شود گويند و يا در تعريف ديگر اين که هر گونه اختلال يا ديتايي که به صورت احتمالي پيش مي آيد مثلا در نظر بگيريد با يکي از دوستان خود در حال گفتگو هستيد در اين حالت پيامي که شماارسال و دريافت مي کنيد به صورت يک سيگنال است حال آنچه شمادر اين بين ممکن است دريافت نماييد نوعي نويز محسوب مي شود هرچه که ميزان اين نويز ها کم تر باشد عمدتا دريافت بهتري خواهيد داشت و به طور کلي تر بايد اين را گفت که کارکرد اين قسمت همانند مغز است همانطور که صداهاي دريافتي فيلتر مي شوند اين قسمت هم به همين شکل عمل مي کند و آنچه که براي دريافت آنطور که بايد ضروري نمي باشد فيلتر مي کند درواقع فيلتر به اين شکل عمل مي کند که هر آنچه که اضافي است و در واقع نوعي نقص محسوب مي شود در اين قسمت تصحيح مي کند و اين يک تعريف کلي از عملکرد تکنيک DNR مي باشد.

مزيت هاي تکنيک DNR در کاهش نويز دوربين مدار بسته مزيت هاي بسياري همراه با اين سيستم وجود دارد مي تواند وضوح بيشتري را در اختيار شما قرار دهد.تصوير بسيار زيباتر به نظر مي رسند.ميتواند وجه تمايز خوبي را برقرار سازد بين آنچه که در حرکت واقعي است و آنچه که به نويز تصوير مربوط مي باشد.
منبع:: نگاکو