ساده سازی نصب دوربین مدار بسته

با شفاف سازي و مشخص کردن سايز و الگوي پيچ هاي مورد نياز براي نصب دوربين مدار بسته، سازندگان دوربين مدار بسته مي توانند به نصاب ها براي انتخاب وسيله مناسب براي نصب کمک کنند تا بدين ترتيب از اتلاف وقت براي پيدا کردن وسيله مورد نظر و برگشتن به محل کار براي آوردن آن جلوگيري شود.
دستور العمل Alarmco Inc
دوربين هاي IP با رزولوشن بالا و دارا بودن تعدادي از کارايي ها، مفيد بودن خود را به استفاده کنندگان خود ثابت کرده اند. اين دوربين هاي مداربسته براي نصاب ها نيز ويژگي هاي ارزشمندي دارند. اين ويژگي ها سبب شده روز به روز بر تعداد افرادي که دوربين هاي آنالوگ خود را به IP تغيير مي دهند افزوده شود.
تقريبا از پيدايش ايده دوربين هاي IP، تجميع کنندگان سيستم ها با چالش هاي متعددي مرتبط با تکنولوژي روبرو شدند که بيشتر اين چالش ها مربوط به مباني IT بود (نصب دوربين مدار بسته).
تد برامز مدير عمليات ميداني Glendale مي گويد: در دنياي واقعي زمان با پول برابري مي کند و در پروژه هاي متوسط يا بزرگ کاهش زمان نصب منجر به صرفه جويي در ساعت ها يا حتي روزها مي شود. مديران پروژه براي انجام پروژه در زمان از پيش مشخص شده و بودجه تعيين شده تحت فشار هستند. آنها همچنين نقطه اتصال بين متخصصين و نصاب هاي دوربين ها هستند. هنگامي که طراحي دوربيني تأخير ايجاد کند شما مي توانيد مطمئن باشيد که مدير پروژه به اين تأخير اعتراض کند و بخواهد براي پروژه بعدي اين موضوع را لحاظ نمايد. تأخيرهاي به وجود آمده هنگام نصب دوربين مدار بسته مي توانند جمع شوند و موجب کاهش درآمد حاصل از نصب گردند.
در سيستم آنالوگ شبکه يا آدرس IP براي تنظيم وجود نداشتند به گفته جوئل وايت مدير توليد ارشدAMERICAN DYNAMICS امروزه دوربين ها پيچيده شدند و به تبع آن مسئوليت و سختي بيشتري بر گردن نصاب وجود دارد. چالش هاي فيزيکي نصب دوربين مدار بسته مانند قبل هست. براي مثال کابل هاي مورد استفاده تجميع کنندگان هزينه قابل توجهي را در بر مي گيرند. اگر ??درصد از کابل مورد استفاده کم شود، ??درصد در هزينه صرفه جويي خواهد شد. بنابراين هنگامي که انتگراتور از سازنده درخواست مي کند تا دوربين هايشان را طوري بسازند که نصب شان ساده باشد اين را مي گويند که: کمک کنيد تا سود من بيشتر شود. در حالي که کماکان راه هايي وجود دارند تا کار نصب دوربين ها کمتر چالش برانگيز باشد. خبر خوب اين است که سازندگان دوربين نيز به اين درخواست ها واقعا توجه مي کنند. شنيدن نظرات و ايده هاي نصاب ها تأثير بزرگي روي کار ما دارد چرا که نصاب ها مستقيما با دوربين ها در تماس هستند و بدون نظرات و ايده هاي آنها امکان بهبود محصولات ما وجود ندارد.
هنگامي که به بحث ساده سازي نصب دوربين ها مي رسيم به سه فاکتور برخورد مي کنيم که هر سه اين فاکتورها دائما در حال پيشرفت هستند. اولي جنبه فيزيکي نصب دوربين ها است، فاکتور که به گفته او همواره با تفکرات يک مهندس مکانيک و شنيدن نظرات نصاب ها مي توان آن را بهبود داد. دومين ويژگي ها و کارکردهاي برنامه هاي کامپيوتري است که شامل نرم افزارهاي مديريت مي باشد و سومي آموزش است. فارغ از اين که شما چه کاري انجام مي دهيد، شما نياز داريد که بر طبق آخرين يافته هاي تکنولوژي آموزش داده شويد.
درباره ONVIF
استانداردهاي کارکردي مانند ONVIF و PASIA با هم جمع شدند تا به نصب ساده تر دوربين ها کمک کنند.ONVIF PROFILE S گامي بلند رو به جلو بود چرا که هم اکنون ثبت کننده ها و نرم افزارهاي مختلفي مي توانند با هم کار کنند. ولي حتي استانداردها نيز نمي توانند موفقيت يا کاهش زمان نصب را تضمين کنند. از طرفي پيچيدگي هاي به وجود آمده مرتبط با ONVIF هنگام کار با نرم افزار شخص ثالث مي تواند يک موضوع مهم باشد. دوربين هاي مختلف هر کدام مسائل مختلفي در تجميع سازي براساس ONVIF دارند.
در کنار نرم افزار، سازگاري فيزيکي با مثلا تجهيزات جانبي نيز مي تواند ايجاد مشکل کند. در واقع ONVIF به طور خودکار سازگاري جامع را تضمين نمي کند، بنابراين عدد ورژن ONVIF بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد.
فيزيکي شدن
تغييرات کمتر در تکنولوژي هاي جديد، به طور ويژه طراحي دوربين، راه ديگري است که سازندگان دوربين مدار بسته براي صرفه جويي در زمان نصب انتخاب مي کنند.
جزئيات ريز مانند دام ها و تجيهزات عمومي و جزئيات بزرگتر مانند موارد مهندسي همگي در زمان نصب دوربين مدار بسته از بالا رفتن از نردبان گرفته تا نصب کامل، تأثير مي گذارد. تجهيزات ريز و رنج آوري که ممکن است گم يا شکسته شوند، پيچيدگي ساخت و تجهيزات مورد نيازي که ممکن است ديده نشوند باعث کلافگي نصاب مي شوند. طراحي بهبود داده شده مانند تجهيزاتي که يک جا سرهم بندي شده اند مي تواند جذاب باشد و از منظر طراحي داخلي نيز زيباتر به نظر بيايند. آويزهاي ديواري و سقفي با تجهيزات نصب ساده زمان نصب را کاهش مي دهند و آيتم هايي مانند کانکتورهاي ساده براي کابل کشي، تمام قطعات مورد نياز هنگام نصب دوربين مدار بسته را فراهم مي کنند. اين تجهيزات به طور مشخص برچسب گذاري شده اند که اين امر به طور ويژه باعث کاهش پيچيدگي نصب و زمان نصب دوربين مي شود.
حتي شيوه اي که دوربين ها بسته بندي و حمل مي شود نيز مي تواند موجب تأثيرگذاري بر زمان نصب شود.
دوربين هاي مداربسته دام
سابقا به طور پيچ شده حمل مي شد و بدين ترتيب نصاب مجبور بود آنها را ابتدا از هم جدا کند. اما امروزه آنها را در بسته هاي جدا ارسال مي کنند و بدين ترتيب در ازاي هر دوربين ?دقيقه زمان لازم ممکن است قابل توجه به نظر نرسد، در نصب هاي با مقياس بالا اين سه دقيقه ها با هم جمع مي شوند و زمان قابل توجهي را مي سازند.
نصب بايد منطقي باشد و حتي الامکان کمترين لوازم براي نصب لازم باشد تا در اولين تلاش نصب شوند. اين امر به ويژه براي نصب هاي فضاي بيروني که هزينه اجاره بالابر و ساير لوازم وجود دارد يا دوربين هاي ويژه اي مانند مدل هاي فولاد ضدرنگ اهميت خاصي پيدا مي کند. سازنده بايد دوربين مداربسته را براساس استانداردهاي الکتريکي مانند جعبه تقسيم و مجراهاي ارتباطي بسازد. سازندگان نمي توانند بنيان استانداردهاي الکتريکي را تغيير دهند و بايد آنها را بپذيرند.
وراي مشخصات اساسي دوربين، سازندگان مي توانند با مشخص کردن اطلاعات يا حتي قطعات لازم براي نصب کار را براي نصابان راحت کنند. بايستي قطعات لازم براي نصب را هم در نظر گرفت. اگر هر مدل سايز، نوع و الگوي پيچ مخصوص خود را داشته باشد کار نصاب سخت و عمليات نصب وقت گير خواهد بود. بدين منظور لازم است قطعات لازم براي نصب به طور واضح همراه دوربين بيان شود تا نصاب با خواندن آنها با تجهيزات لازم و مورد نظر به محل نصب برود.