Super low illustration (دید در نور بسیار کم)

دوربين هايي که داراي اين خصوصيت هستند به نور بسيار کمي براي تشکيل تصوير نياز دارند و در واقع در نور اندک ميتوانند تصاوير عالي به شما تحويل دهند.
واحد نمايش نور محيطي لوکس است. از طريق اين واحد ميتوان تشخيص داد هر محيط چقدر نور دارد. تشخيص نور محيطي دستگاهي به نام لوکس متر نيز دارد. در کاتالوگ هر دوربين مداربسته ميتوان ميزان دقيق حداقل نوري رو که براي تشکيل تصوير نياز دارد مطالعه کرد (min. Illustration). فروش دوربين مداربسته
البته معمولا دوربين ها به حدود 100 برابر نور قيد شده در کاتالوگ براي نمايش يک تصوير واضح نياز دارند. در صورتي که نور کمتر از اين ميزان باشد نويز در تصوير به وجود خواهد آمد.
دوربين هاي با خاصيت Super Low Illustration دوربين هايي هستند که به لوکس بسيار پايين نور براي تشکيل تصوير نياز دارند. براي مثال اين دوربين هاي ميتوانند در نور 0.0001 لوکس به شما حداقلي از تصوير را نمايش دهند. اين نور بسيار کمتر از نوري است که چشم براي تشکيل تصاوير نياز دارد.
استفاده از دوبين هايي با اين قابليت معمولا در محيطهايي صورت ميگيرد که وسعت انها اجازه استفاده از ديد در شب IR را با توجه به برد محدود آن به شما نميدهد.
تارتن