نصب دوربین مداربسته در واحدهای تجاری

نصب دوربين هاي مداربسته در واحدهاي تجاري با اهداف مختلفي صورت مي گيرد. معمولا هدف از نظر دوربين نظارت و امنيت است اما گاهي نيازهاي تخصصي مانند ورود و خروج مالي و انبار داري نيز به نيازهاي دوربين اضافه ميشود.

برندهاي مناسب
از انجايي که دوربين هاي مداربسته در واحدهاي تجاري داراي حساسيت زيادي هستند معمولا برندهاي معتبرتر براي استفاده در اين کاربردها توصيه مي شوند. برندهايي مانند Vivotek، Samsung، Geovision و Panasonic براي کساني که محدوديت هزينه کمي دارند و برندهاي Dahua و Hikvision براي افرادي که محدوديت هزينه بيشتري دارند توصيه مي شود.

انتخاب نوع سيستم مداربسته
با وجود اينکه استفاده از دوربين هاي مداربسته آنالوگ در محيط هاي تجاري بسيار رايج است اما اين دوربين هاي معمولا نيازهاي خاص کارفرمايان را به هيچ عنوان پوشش نمي دهند. در صورتي که تشخيص چهره مشتريان براي شما از اهميت بالايي برخوردار است يا نياز به ديدن جزئيات خاص در تصوير داريد حتما از دوربين هاي شبکه براي واحد تجاري خود استفاده کنيد.

انتخاب محل نصب
محل نصب دوربين مداربسته ميتواند براي هر واحد تجاري متفاوت باشد اما به صورت کلي محل هاي رايجي براي نصب دوربين وجود دارد که به آنها اشاره ميکنيم:
رو به روي مشتريان: حساسترين کاربري دوربين مداربسته براي بسيار از کارفرمايان مشاهده مشتريان واحد تجاري است. اين کار از طريق قرار دادن يک دوربين رو به روي مشتريان امکان پذير خواهد شد. در واحدهاي کوچک مي توان دوربين را به گونه اي نصب کرد که ورودي واحد را نيز پوشش دهد.
ورودي واحد تجاري: در صورتي که ورودي واحد از محل فروش دور بود دوربيني جداگانه براي ورودي واحد در نظر گرفته مي شود تا ورود و خروج افراد از واحد تجاري را کنترل کند.
رو به روي فروشنده: در صورتي که فروشنده واحد تجاري خود کارفرما نباشد احتمالا نياز به کنترل عملکرد فروشنده وجود خواهد داشت. براي اين کار يک دوربين رو به روي فروشنده قرار خواهد گرفت.
محوطه بيروني واحد تجاري: محوطه بيروني واحد تجاري معمولا از حساسيت خاصي برخوردار است. از طريق کنترل اين محوطه ميتوان امينيت واحد تجاري و واحدهاي اطراف را به شدت افزايش داد. استفاده از يک الي دو دوربين با توجه به شرايط محل مناسب خواهد بود.
انبار يا قفسه ها: در صورتي که مغازه داراي يک انبار باشد يا قفسه هاي داخلي به وسيله ديگر دوربين ها پوشش داده نشوند بايد براي کنترل انها تعداد مناسبي دوربين در نظر گرفته شود.
دخل: کنترل دخل اين امکان را به شما مي دهد تا از ورود و خرج شدن پول مطلع شويد و حساب هاي خود را با اطمينان بيشتري چک کنيد. اين دوربين معمولا يک دوربين باکس با لنز مناسب خواهد بود.