دوربین مدار بسته دید در شب مادون قرمز

دوربين مدار بسته ديد در شب مادون قرمز
همانطور که قبلا گفته شد دوربين هاي مداربسته بازه ديد بيشتري از چشم انسان دارند و مي توانند قسمتي از طيف مادون قرمز را به صورت مرئي ديده و به نمايش در آورند. از اين قابليت براي ساخت دوربين هاي ديد در شب استفاده مي شود. اين دوربين ها با استفاده از LEDهاي مادون قرمز محيط اطراف خود را روشن کرده و امکان ديد در تاريکي را به وجود مي آورند.
استفاده از ديد در شب مادون قرمز داراي محاسن متعددي است و از اين رو بسيار رايج است اما در کنار ان معايب بزرگي هم دارد که معمول اشنايي خوبي با ان وجود ندارد.
محاسن ديد در شب مادون قرمز
سادگي: ساخت دوربين هاي ديد در شب مادون قرمز از تکنولوژي به نسبت پاييني برخوردار است، از همين رو بيشتر توليد کنندگان اقدام به توليد دوربين با اين تکنولوژي مي کنند.
هزينه پايين: وجود امکان ديد در شب مادون قرمز يک قابليت بسيار کم هزينه بر روي دوربين هاي مداربسته است.از اين رو اين قابليت امروزه بر روي بسياري از انواع دوربين وجود دارد.
امکان ديد در تاريکي مطلق: با توجه به اينکه ديد در شب اين دوربين ها از طريق چراغ تامين مي شود شما به هيچ مقداري از نور براي ديدن تصاوير نياز نخواهيد داشت و نور به وسيله LED هاي دوربين تامين خواهد شد.
معايب دوربين مدار بسته ديد در شب مادون قرمز
برد کم: شايد شما هم در کاتالوگ دوربين ها بردهاي بسيار بالاي ذکر شده در کاتالوگ براي مثال 50 متر يا 80 متر را ديده باشيد. بايد بدانيد که عدد آورده شده در کاتالوگ برد مفيد ديد در شب اين دوربين ها نيست. برد مفيد ديد در شب دوربين هاي مادون قرمز معمولا به مراتب محدود تر از عدد گفته شده در کاتالوگ است و به سختي به بيش از 10 متر مي رسد.
مشکل با مکانيزم متعادل کننده نور: دوربين هاي معمولا داراي سيستم BLC يا AGC هستند. اين قابليت ها با توجه به نور محيط ميزان گين دوربين را تنظيم مي کنند. وجود نور بالاي سيستم ديد در شب که گاهي از طريق يک شي در نزديک به دوربين انعکاس مي يابد باعث بسته شدن ايريس دوربين و ديده نشدن بقيه اشيا در مکانهاي کم نور ميشود.
کاهش کيفيت در نور نسبتا کم: چراغهاي ديد در شب دوربين ها در يک نور خاص که البته به صورت خارجي قابل تغيير نيست روشن مي شوند. اگر نور محيط کمي بيشتر از مقدار تعيين شده براي دوربين باشد چراغهاي ديد در شب دوربين روشن نخواهند شد و تصوير در تاريکي با کاهش کيفيت شديد همراه خواهد بود.
راه حل جايگزين
راه حل هاي متفاوتي براي رفع عيوب دوربين مدار بسته ديد در شب مادون قرمز وجود دارد. اما يکي از مناسب ترين اين راه حل ها استفاده از دوربين هاي ديد در نور پايين است. اين دوربين ها براي ديد نياز به مقدار به مراتب پايين تري از نور دارند. از انجايي که حتا در طول شب نيز در بيشتر مناطق حداقلي از نور در محيط وجود دارد اين دوربين ها محدوديت برد نخواهند داشت و تا فاصله برد مفيد دوربين ديد در شب نيز خواهند داشت.
براي اينکه دوربين ديد در شب مناسبي داشته باشد بايد ميزان حداقل نور مورد نياز آن (Min. illustration) حداکثر 0.01 لوکس باشد.