درب اتوماتیک عمود گرد

اين درب ها براي تأسيساتي که نصب درب هاي اسلايدي به خاطر محدوديت فضاي کنار محل قرار گرفتن درب امکان پذير نيست، بسيار ايده آل هستند زيرا داراي مزيت صرفه جويي در فضاي عملکردي مي باشند.
درب هاي اتوماتيک پارکينگي عمودگرد ساختار بسيار زيبايي دارند و براي مناطق مسکوني، ويلايي و تأسيسات تجارتي که زيبايي ساختمان اهميت دارد نيز به کار مي روند. اين درب ها در عمليات باز و بسته شدن سريع عمل مي کنند و معمولاً بين 7 تا 12 ثانيه باز و بسته مي شوند که ازتأخير در تردد (عبور و مرور) جلوگيري کنند.
نصب درب اتوماتيک پارکينگي عمود گرد به صورت تک لنگه و يا دو لنگه مي باشد و مي تواند درب هايي در ابعاد بزرگ را شامل شود. درب اتوماتيک پارکينگي عمود گرد مي تواند به سيستم کنترل ورودي هاي مختلف مانند کي پدهاي ديجيتال، کنترل راديويي (ريموت)، کارت خوان ها و هم چنين به سيستم هاي مختلف امنيتي مانند حسگر هاي لوپ، لبه هاي امنيتي فتوسل ها و نيز باتري براي مواقع قطع برق وصل شود.
درب اتوماتيک پارکينگي عمود گرد از آنجا که به سيستم هاي امنيتي مجهز مي باشد، در صورتي که مانعي را تشخيص دهد متوقف شده و يا جهت حرکتش معکوس مي گردد. علاوه بر آن مي تواند با تجهيزات کنترل ورودي اورژانسي که توسط پليس و آتش نشاني استفاده مي شود مجهز گردد.
مزيتهاي درب هاي اتوماتيک پارکينگي عمود گرد:
• به دليل اينکه اين نوع درب اتوماتيک براي باز و بسته شدن به سمت بالا دوران مي کند، براي مناطقي که شرايط آب و هوايي طوري است که انباشتگي يخ و برف امکان عملکرد درب هاي اسلايدي را غير ممکن مي سازد، بسيار مناسب مي باشند و به همين دليل ساختار درب هاي اتوماتيک پارکينگي عمود گرد ضد خوردگي و ضد زنگ زدگي ساخته مي شوند تا براي نصب در تمامي شرايط آب و هوايي و دمايي به خصوص شرايط بد و سرما و برف شديد مناسب باشند.
• درب هاي اتوماتيک پارکينگي عمودگرد براي هر نوع از زمين هاي عملياتي شامل زمين هاي کوهستاني و مسيرهاي ماشين روي ناهموار بسيار سازگار و مناسب مي باشند. 
• درب اتوماتيک عمودگرد براي تأسيساتي که نصب درب هاي اسلايدي يا کانتيلور به خاطر محدوديت فضاي کنار (پهلويي) محل قرار گرفتن درب امکان پذير نيست، بسيار ايده آل هستند و موجب صرفه جويي در فضاي عملکردي ميشوند. 

شايان در