درب اتوماتیک لولایی

دربهاي اتوماتيک بيشتر در مكانهايي به كار گرفته ميشوند كه به علت محدوديت در عرض امكان نصب ديگر دربهاي اتوماتيک وجود نداشته باشد. اپراتور اين دربها طوري طراحي گرديده كه نيازي به تعويض درب نبوده و تقريبا قابل نصب بر روي هر نوع درب لولايي ميباشند و توانايي باز و بسته كردن دربها را به داخل و خارج را دارند. همچنين ميتوان از اين سيستم به صورت يك لنگه و يا دو لنگه به كار گرفت. استفاده از اين دربها در مكانهاي پر تردد پيشنهاد نميگردد ولي براي محدود كردن تردد در مكانهاي خاص مانند اتاق مديريت، اتاق سرور ، اتاق عمل طلا فروشيها و غيره و تركيب آنها با سيستم هاي كنترل تردد سيستم كنترلي مناسبي را بوجود مي آورند.


درب اتوماتيک خروج اضطراري
اين نوع درب ها در مكانهايي پيشنهاد مي گردد كه در مواقع خواصي نياز است تا عرض كامل ورودي براي ورود و يا خروج مورد استفاده قرار گيرد. فريم اين درب ها طوري طراحي گرديده كه در مواقع اضطراري مانند اتش سوزي و غيره با فشار اندكي درب ها به پهلو جمع شده و كل عرض وردي را آزاد مي سازند.همچنين در مكانها يي مانند نمايشگاه هاي خودرو و پاركينگ ها كه عبور خودرو و نفر از يك ورودي صورت مي پذيرد ، با اين نوع فريم ها نصب درب اتوماتيک براي اين فضا ها امكان پذير ميگردد. همچنين نصب اين فريم ها بر روي انواع اپراتورهاي دربهاي كشويي امكان پذير مي باشد.