معرفی دوربین های مدار بسته مختلف

دوربين مداربسته دام (Dome)
دوربين هاي مداربسته اي که سطح تماس آنها با محل نصب افقي ميباشد را دوربين دام ميگويند.
"دام" يا "Dome" به لحاظ لغوي به معناي "گنبد، طاق و يا گرد" ميباشد.
دوربين هاي مداربسته اي که سطح تماس آنها با محل نصب افقي ميباشد را دوربين دام ميگويند.
اين دوربين ها هم اين قابليت را دارند که زير سقف نصب شوند و هم اينکه با استفاده از يک پايه مخصوص دوربين مداربسته دام به ديوار نصب شوند.
دام بودن دوربين مداربسته يک ويژگي عمومي ميباشد و دوربين هاي دام در انواع ديد در شب ، وريفوکال و آي پي در بازار يافت ميشوند.

دوربين مداربسته بولت
بولت يا Bullet يک واژه انگليسي به معناي فشنگ ميباشد.
اين اصطلاح در ميان فعالان حوزه دوربين مداربسته به دوربين هايي اطلاق ميگردد که سطح تماس آنها با محل نصب سطح عمودي ميباشد.
وجه تسميه اين دوربينهاي مداربسته شکل ظاهري آنها ميباشد که به يک فشنگ شبيه ميباشند و به همين دليل آنها را دوربين بولت مينامند.
بولت بودن دوربين مداربسته يک ويژگي عمومي ميباشد و دوربين هاي بولت در انواع باکس ، صنعتي ، ديد در شب ، وريفوکال و آي پي در بازار يافت ميشوند.
وريفوکال چيست؟ (Varifocal)
واژه varifocal يک واژه انگليسي به معناي "چند کانوني" ميباشد.
اين واژه در اصطلاح فعالان حوزه دوربين مداربسته به دوربين هايي اطلاق ميگردد که داراي لنزي قابل تنظيم ميباشند.
لنز دوربين هاي مداربسته معمولا ثابت هستند و در ميان انواع لنزها ، لنز با فاصله کانوني 3.6 ميليمتر بيشترين کاربرد و طبعا بيشترين فراواني را در دوربين هاي مداربسته موجود در ايران دارد.
تفاوت دوربين هاي مداربسته با لنز ثابت و وريفوکال در اين است که (معمولا) زير دوربين هاي مداربسته وريفوکال دو پيچ جهت تنظيم لنز تعبيه شده است و عامل نصب ميتواند صرفا به هنگام نصب دوربين اين اندازه را تنظيم نمايد و پس از آن کاربر تصوير ثابتي که يکبار توسط عامل نصب تنظيم شده است را مشاهده ميکند.
پس دوربين هاي مداربسته وريفوکال به هيچ وجه قابليت تنظيم فاصله و يا چرخش را به کاربر نميدهند و صرفا کار انتخاب لنز دوربين را براي عامل نصب آسانتر ميکنند.
هم اکنون دوربين هاي مداربسته وريفوکال در انواع بولت و دام با قابليت ديد در شب در بازار ايران موجود ميباشند.