نور و دوربین مداربسته دید در شب

حساسيت دوربين مدار بسته به نور مادون قرمز
همانطور که قبلا گفته شد CCD دوربين ها از تعداد زيادي ديود حساس به نور تشکيل شده است. براي مثال براي ساخت يک دوربين 570 تيوي لاين (TV line) از 400000 ديود استفاده شده است. براي ساخت اين ديودها معمولا از دو ماده متفاوت استفاده مي شود. ژرمانيوم و سيليکون. هر کدام از اين مواد حساسيت متفاوتي نسبت به طول موج دارند. در نمودار زير مي تواند ميزان حساسيت هر نوع ديود را با توجه به طول موج ببينيد.

از اين رو جنس نيمه هادي مورد استفاده در ساخت ديود مي تواند تاثير خيلي زيادي در بازه حساسيت انها داشته باشد. بايد توجه داشته باشيد که طراحان سنسورهاي نوري هزينه زيادي را براي طراحي سنسورهايي کرده اند که نمودار ديدي دقيقا مشابه نمودار ديد انسان داشته باشند. اين سنسورها با وجود عملکرد منساب در بازه ديد انسان براي نور مادون قرمز مناسب نيستند. پس هر دوربيني به واسطه اضافه شدن ديودهاي مادون قرمز در اطرافش نمي تواند به عنوان دوربين ديد در شب مورد استفاده قرار گيرد.
گرچه اين روزها بيشتر توليد کنندگان از اصطلاح روزشب براي دوربين خود استفاده مي کنند اما تنها با استفاده از مشاهده نمودار حساسيت دوربين مي توان با اطمينان از اين موضوع صحبت کرد. اين نمودار البته در اتالوگ هاي عادي در اختيار مشتري قرار نمي گيرد و جزو اطلاعات تخصصي دوربين مي باشد.
واکنش طيفي دوربين

دوربين A داراي حساسيتي با بازه کوچکر است که تنها بازه ديد انسان را در بر خواهد گرفت. در مقابل دوربين B حسايتي با بازه بسيار پهن دارد که نه تنها بيشتر بازه ديد انسان بلکه طيف گسترده اي از نور مادون قرمز را هم در بر خواهد گرفت.
شايد در نگاه اول دوربين B به مراتب مناسب تر از دوربين A برسد. راکه بازه وسيع ديد دارد. اما بايد يادآور شد اين بازه موجب ايجاد مشکلاتي نيز خواهد شد. براي مثال در طول روز به علت جذب تابش مادون قرمز دوربين B رنج هاي مختلفي از رنگ طوسي را ايجاد مي کند که در تصوير مطلوب نيستند. از طرف ديگر در صورتي که دوربين ها داراي قابليت تنظيم خودکار آيريس (Auto-Iris) براي تنظيم نور باشند به علت جذب نور مادون قرمز آيريس دوربين B در نوري برابر بيشتر از دوربين ديگر بسته مي شود که تنظيم مناسب نور را براي دوربين از بين خواهد برد.
بنابراين استفاده از دوربين هاي ديد در شب تنها بايد زماني صورت گيرد که نياز ضروري به ديد در شب وجود دارد. براي مثال نيازي به استفاده از دوربين ديد در شب براي کاربردهاي نظارت نيروي انساني نخواهد بود چرا که در طول شيفت کاري معمولا محيط نوراني است.
اشتباه رايج ديگر که در مورد دوربين هاي ديد در شب انجام مي شود اين است که گاهي اين دوربين ها به عنوان دوربين هايي با حساسيت بيشتر در نور کم مورد اطلاق قرار مي گيرند. در حالي که دوربين هاي ديد در شب معمولا تنها حساسيت بيشتر به نور مادون قرمز دارند و حداقل ميزان نور مورد نياز انها براي ساختن تصوير (به قسمت دوربين مراجعه شود) با دوربين هاي عادي تفاوت چشم گيري ندارد پس در صورتي که مي خواهيد در نور نسبتا کم تصوير مناسبي داشته باشيد ولي تاريکي مطلق وجود ندارد بهتر است در کاتالوگ به دنبال دوربين هايي باشيد که ميزان نور مورد نياز انها براي ساخت تصوير کمتر باشد (نصب دوربين مدار بسته).