دوربین وریفوکال

در مطالب قبل به اهميت و وظيفه لنز دوربين مداربسته اشاره کرديم. همانطور که گفته شد لنز دوربين هاي مداربسته از نظر امکان تنظيم به دو نوع ثابت (Fix) و قابل تنظيم (Varifocal) تقسيم مي شود.
بايد بدانيد که استفاده از لنزهاي ثابت به علت هزينه پايين به مراتب رايج تر است. لنزهاي ثابت تنها مي توانند در يک زاويه ثابت براي شما تصوير ايجاد کنند. رايج ترين انواع لنزهاي ثابت لنزهاي 3.6 ميليمتر، 2.8 ميليمتر و 4 ميليمتر هستند. استفاده از لنزهاي ثابت با فاصله کانوني ديگر به ندرت صورت مي گيرد.
در مقايسه با لنزهاي ثابت لنزهاي وريفوکال به شما فاصله کانوني را در يک بازه مشخص خواهند داد. شما از طريق تنظيم لنز مي توانيد زاويه ديد دوربين را بين فاصله کانوني مجاز تغيير دهيد. براي مثال از طريق نصب يک لنز وريفوکال 2.8 به 12 ميليمتر بر روي يک CCD 1/3” شما خواهيد توانست زاويه ديد دوربين را بين 86 درجه تا 25 درجه تنظيم کنيد.
يک لنز وريفوکال مانند شکل داراي دو اهرم تنظيم است. اهرم اول براي تنظيم زاويه ديد دوربين است. از اين طريق شما مي توانيد فاصله کانوني لنز را تغيير دهيد و به مقدار دلخواه در آوريد. اهرم دوم وظيفه تنظيم فوکوس دوربين را برعهده دارد. هر بار که شما فاصله کانوني لنز را تغيير مي دهيد بايد فوکوس لنز را براي آن فاصله کانوني تنظيم کنيد.
در ادامه بايد توضيح دهم که خصوصيت اتو ايريس (Auto Iris) که ممکن است در کاتالوگ لنز با آن مواجه شويد به معني تنظيم خودکار آيريس دوربين در مقابل نور است. در واقع وقتي نور محيط زياد شود دوربين به طور خودکار آيريس را مي بنند تا تصوير از نور اشباح نشود.
فاصله کانوني رايج براي دوربين هاي مداربسته عبارتند از:
· 3 به 9 ميليمتر
· 2.8 به 12 ميليمتر
· 5 به 50 ميليمتر
· 6 به 60 ميليمتر
در موقع انتخاب لنز براي دوربين هاي صنعتي باکس حتما به ميزان کيفيت لنز و دوربين توجه کنيد. براي دوربين هاي صنعتي شبکه با کيفيت مگا پيکسل حتما بايد از لنزهاي مناسب مگا پيسکل استفاده کنيد.