لنز ثابت دوربین مداربسته

لنز ثابت دوربين مداربسته نوعي از لنز است که امکان تغيير فاصله کانوني در آن وجود ندارد. لنزهاي ثابت با توجه به سادگي و هزينه کمتر بسيار محبوب هستند. در اين مطلب با اين لنزها بيشتر آشنا خواهيد شد.

    1 وظيفه لنز
    2 نحوه عملکرد لنز ثابت
    3 مقايسه انواع لنزها
    4 انواع رايج لنز ثابت
    5 انواع پايه لنز هاي ثابت

وظيفه لنز

اندازه چيپ تصوير دوربين ها محدود و کوچک است. اين موضوع باعث خواهد شد تصوير تشکيل شده بر روي چيپ تصوير بسيار محدود باشد. براي رفع اين مشکل بايد از وسيله اي براي متمرکز کردن نور بر روي چيپ تصوير استفاده شود. به اين وسيله لنز مي گويند. لنز دوربين هاي مداربسته معمولا از يک يا چند عدسي تشکيل شده که با توجه به فاصله کانوني، قسمت مشخصي از تصوير رو به رو را بر روي چيپ تصوير ايجاد مي کنند.

هر چه فاصله کانوني لنز بيشتر باشد تصوير را کمتر متمرکز مي کند و زاويه ديد دوربين کمتر خواهد بود. از طرفي در دو دوربين با لنزهاي با فاصله کانوني ثابت دوربيني که چيپ تصوير بزرگ تري داشته باشد تصوير را با زوايه بيشتري نشان مي دهد.
نحوه عملکرد لنز ثابت

نحوه عملکرد لنز ثابت نسبت به انواع ديگر لنز ساده است. لنز ثابت تنها امکان تنظيم فوکوس را دارد و معمولا از کمتر از چهار عدسي تشکيل شده است. اين لنز نور را از محيط گرفته و با زاويه اي تقريبا ثابت بر روي چيپ تصوير متمرکز مي کند.
مقايسه انواع لنزها

در مقايسه با لنز ثابت، لنزهاي وريفوکال و موتور دار به مراتب پيشرفته تر هستند.

    لنزهاي وريفوکال: ساختمان لنزهاي وريفوکال گذشته از امکان تنظيم فوکوس، امکان تغيير فاصله کانوني را نيز فراهم مي آورند. از اين طريق شما خواهيد توانست زاويه ديد دوربين را تغيير دهيد.
    لنزهاي موتور دار: ساختمان لنزهاي موتوردار تا حدي شبيه به لنزهاي وريفوکال است با اين تفاوت که تغيير فاصله کانوني در اين لنزها از طريق موتور صورت مي گيرد و البته بيشتر اين لنزها امکان فوکوس خودکار نيز دارند.

انواع رايج لنز ثابت

لنزهاي ثابت در دوربين هاي مداربسته معمولا با فاصله کانوني هاي 2.8، 3.6، 4، 6 و 12 ميليمتر ساخته مي شوند.
انواع پايه لنز هاي ثابت

لنزهاي ثابت معمولا با پايه S mount) M12) يا D mount ساخته مي شوند.