کاورهای دوربین مداربسته

دوربين هاي مداربسته نيز مانند ديگر تجهيزات الکترونيکي نسبت به شرايط محيطي حساس هستند. اين حساسيت با توجه به نوع دوربين و عملکرد آن متفاوت است اما راه هاي مختلفي براي کاهش اين حساسيت وجود دارد. در اين مقاله به بررسي تعدادي از اين روش ها مي پردازيم.
اولين نکته در مواجهه با ميزان حساسيت دوربين ها توجه به ميزان IP بدنه دستگاه است. اشاره به اين نکته ضروري است که حروف IP در رابطه با بدنه دستگاه رابطه اي با شبکه در دوربين ها ندارد. IP يک دستگاه حساسيت آن را به شرايط محيطي مانند آب و گرد و غبار نشان مي دهد (در رابطه با استاندارد IP در مقاله مرتبط با آن اطلاعاتي را بخوانيد). معمولا حساسيت دستگاه به حرارت محيط به صورت کاملا جداگانه مورد اشاره قرار مي گيرد.

کاورهاي بيروني
کاور دوربين مداربسته بيروني
در صورتي که مي خواهيد دوربين را در محيط بيروني نصب کنيد IP بدنه دوربين بايد بالاتر از عدد 65 يا 66 باشد. توجه داشته
باشيد که استاندارد IP دستگاه به جهت نصب آن نيز وابسته است پس در صورتي که دوربين را برعکس نصب کنيد الزامي براي وارد نشدن آب به بدنه وجود نخواهد داشت. در صورتي که IP بدنه دوربين براي نصب بيروني مناسب نبود حتما بايد از کاور مناسب براي محل استفاده کنيد.
در محيط هايي که خطر ورود آب وجود نداشته باشد تنها بايد به رقم دوم استاندارد IP توجه کنيد. بالاتر بودن اين رقم به معناي مقاومت بيشتر بدنه نسبت به ورودي گرد و غبار است. براي مثال در محيط هاي صنعتي که برش يا ذوب روي مواد خام صورت مي گيرد حتما از دوربين مناسب يا کاور براي دوربين استفاده کنيد (نصب دوربين مدار بسته).

کاورهاي ضد انفجار
اين کاورها به طور کلي استانداردهاي عايقي متفاوتي از استاندارد IP دارند و از صدمه ديدن دوربين درکاور دوربين مداربسته ضد انفجار شرايط خاص جلوگيري مي کنند. کاربرد اين کاورها بيشتر در معادن و صنايع نظامي مي باشد.

کاورهاي ضد ضربه
استاندارد خاصي براي مشخص کردن ميزان مقاومت اين کاورها نسبت به ضربه وجود ندارد. گاهي تنها براي دوربين هاي با بدنه فلزي از اين اصطلاح استفاده مي شود. اما در واقع اين واژه به معناي مقاومت دوربين در مقابل حمله با سلاح سرد است.