نکاتی درباره بالا بردن کیفیت تصویر دوربین های آنالوگ

کيفيت تصوير يک دوربين مي توان در خيلي از موارد خيلي پيچيده باشد. ممکن است دوربين هاي با کيفيت متفاوت را مشاهده کرده باشيد که اعداد ثابتي به عنوان تيوي لاين براي آنها عنوان مي شود يا حتا يک دوربين ثابت در دو محل کيفيت هاي متفاوتي به شما دهد.
ابتدا بايد توجه شما را به يک نکته مهم در رابطه با دوربين هاي انالوگ جلب کنم. منظور دوربين آنالوگ دوربيني است که خروجي تصوير آن انالوگ است. تمامي دوربين هاي امروز از سيستمهاي ديجيتال براي تشکيل تصوير استفاده مي کنند اما در دوربين هاي انالوگ خروجي تصوير انالوگ است.
براي انتقال اين خروجي از کابل کواکسيال استفاده مي شود. براي کاهش پيجيدگي دوربين ها خروجي دوربين ها با استانداردهاي رايج تلويزيوني (PAL, NTSC) يکسان سازي شده است. در رابطه با اين استانداردها شايد بعدها با جزئيات مطالبي را ارائه کنم اما بايد بدانيد که بالاترين تفکيک پذيري قابل دسترسي در اين استانداردها به تيوي لاين تفکيک پذيري 620 تيوي لاين است.
اين به اين معناست که تفکيک پذيري بالاتر از 620 تيوي لاين قابل نمايش و انتقال با استاندارهاي تلويزيوني نيست و در واقع مقداري از جزئيات تصوير به هدر خواهد رفت. البته توجه داشته باشيد که دوربين هاي با تفکيک پذيري بالاتر از 620 نويز کمتري خواهند داشت اما بايد بدانيد که نمي توان جزئياتي را بالاتر از 620 تيوي لاين با استاندارد تلويزيوني انتقال داد.
نکته با اهميت بعدي در مورد کيفيت تصوير دوربين هاي انالوگ محل نمايش تصوير دوبين است. بايد بدانيد که تبديل سيستم تصويري دوربين از انالوگ به ديجيتال تا حدي به کاهش کيفيت تصوير دوربين منجر مي شود. از اين رو اگر شما تصوير دوربين را در يک تلويزيون انالوگ مشاهده کنيد هميشه کيفيت بهتري از يک مانيتور به شما خواهد داد. شايد توجه کرده باشيد که در تمامي فروشگاه هاي عرضه دوربين مداربسته از تلويزيون هاي انالوگ براي نمايش کيفيت دوربين استفاده مي شود.
در صورت نياز به تفکيک پذيري بسيار بالا در دوربين ها چه بايد کرد؟
راه حل اول استفاده از دوربين هاي با قابليت زوم اپتيکال است. اين دوربين ها در واقع به شما کيفيت تصوير بالاتري نخواهند داد اما تصاوير را براي شما بزرگتر مي کنند تا جزئيات بيشتري براي شما قابل مشاهده باشد. توجه داشته باشيد که پس از ضبط شدن تصوير نخواهيد توانست از قابليت زوم اپتيک استفاده کنيد (نصب دوربين مدار بسته). 
روش دوم استفاده از دوربين هاي شبکه يا IP است. دوربين هاي شبکه از نظر تفکيک پذيري تصوير در تئوري هيچ گونه محدودي ندارند و قابليت دستيابي به تفکيک پذيري به مراتب بالاتر را براي شما فراهم مي آورند.