معرفی دوربین های مداربسته CCTV

صرف نظر از تکنولوژي هايي که براي طراحي و پياده سازي يک سيستم حفاظتي سي سي تي وي مورد استفاده قرار مي گيرند ، مواردي نيز وجود دارند که بايد در تمام نصب ها مورد توجه قرار گيرند . نخست اين که ما يليد چه نوع اطلاعاتي را سيستم يا اجزاي آن در اختيار شما قرار دهند ؟ سه پاسخ براي اين سؤال وجود دارد :
آشکار سازي – که رخداد واقعه اي را در محدود? مورد نظر نشان مي دهد .
شناسايي – که تعيين مي کند دقيقاً چه اتفاقي افتاده است .
تشخيص هويت – تعيين اينکه چه کسي يا کساني در اين کار دخيل هستند .
پاسخ شما به اين سؤالات نوع تجهيزات مورد نياز شما را براي يک دوربين سي سي تي وي از قبل معين ، تعيين مي کند . درضمن ملاحظات اساسي ديگري نيزهستند که طراحي سيستم سي سي تي وي و البته بودجه شما را تحت تأثير قرار مي دهند . اين ها عبارتند از :
کيفيت تصوير مورد نياز
سايز محدوده به نمايش در آمده
نور موجود (ممکن است نياز به نور اضافي در محل باشد)
محيطي که تجهيزات در آن مورد استفاده قرار مي گيرند (داخل يا خارج از فضاي بسته ، محيط هاي استاندارد يا با ريسک بالاي خرابي تجهيزات)
منبع تغزيه
هريک ازاين موارد طراحي سيستم سي سي تي وي شما را تحت تأثير خود قرار مي دهند (فروش دوربين مدار بسته).
به عنوان مثال اگر نياز به نمايش دقيقتر صحنه داشته باشيد ، به جاي دوربين هاي سياه و سفيد نيازمند استفاده از دوربين رنگي هستيد در حالي که ازطرف ديگر ، رزولوشن و دقت بيشتر را مي توان با استفاده از يک دوربين نور کم سياه وسفيد يا روز/شب بدست آورد . به عنوان يک قانون کلي ، مانيتورها و دوربين هاي رنگي را بايد درسيستم هايي بکار برد که براي اهداف تشخيص هويت مورد استفاده قرار مي گيرند .