نصب دوربین مداربسته در واحدهای اداری

نصب دوربين مداربسته در واحد تجاري معمولا بيشتر با هدف نظارتي صورت مي گيرد تا امنيتي. با اين حال گاهي با توجه به شرايط مشتري ممکن است نياز آنها متفاوت باشد.

برندهاي مناسب
معمولا کارفرمايان در محيطهاي اداري به دنبال دوربين هاي با برندهاي مطرح تر هستند. در صورتي که مصرف کننده حساسيتي روي کشور توليد کننده برند خود نداشته باشد براي اين کاربري ها برندهاي Dahua و Hikvision توصيه مي شوند که از برندهاي چيني با شهرت بين المللي هستند. در غير اين صورت برندهاي مانند Vivotek ، GeoVision، Samsung، و Panasonic توصيه مي شوند.

انتخاب نوع سيستم مداربسته
انتخاب نوع سيستم مداربسته به شدت به کاربري دوربين ها وابسته است. در بيشتر محيطهاي اداري تنها نظارات عمومي نيروي کار مورد نظر مشتري است. براي براورده کردن چنين نيازي استفاده از دوربين هاي انالوگ نيز کافي خواهد بود. اما در صورتي که کيفيت تصوير تخصصي تر يا نياز خاص در محيط الزامي باشد استفاده از دوربين هاي شبکه ضروري خواهد بود.

انتخاب محل نصب
نصب دوربين هاي مداربسته در محيطهاي اداري به شدت به نياز کارفرما وابسته است از اين رو نمي توان جزئياتي از محل دوربين ها را ارائه کرد و براي تعيين تعداد دوربين ها به بازديد از محل نياز خواهيد داشت.