دوربین مدار بسته شبکه چیست

دوربين مداربسته شبکه يا دوربين IP را مي توان به ساده ترين شکل ترکيبي از يک کامپيوتر و يک دوربين مداربسته دانست. قسمت هاي اصلي دوربين مداربسته شامل لنز، سنسور تصوير، حافظه و يک يا چند پردازنده است. از پردازنده هاي دوربين براي انجام عملکردهايي مانند پردازش تصوير، فشرده سازي، آناليز ويدئو و سيستم هاي شبکه استفاده مي شود. حافظه نيز براي حفظ برنامه هاي دوربين و همچنين ضبط محلي تصاوير دوربين مورد استفاده قرار مي گيرد.
مانند يک رايانه دوربين شبکه نيز IP خاص خود را در شبکه خواهد داشت. دوربين مستقيما به شبکه وصل مي شود و اين اتصال مي تواند در هر نقطه از شبکه انجام گيرد. تفاوت اصلي دوربين هاي شبکه و دوربين هاي وب نيز در همين است. دوربين وب از طريق USB به رايانه وصل مي شود و نرم افزار ان بايد در کامپيوتر نصب شود.
دوربين مدار بسته شبکه را مي توان طوري تنظيم کرد که تصاوير را در طول شبکه براي بازديد و ضبط ارسال کند. ضبط دوربين هم مي تواند به صورت دائمي، برنامه ريزي شده، حساسيت به حرکت يا دستور مستقيم صورت گيرد. بعدها بيشتر در رابطه با پسوندهاي فشرده سازي و پروتکل هاي شبکه صحبت خواهيم کرد (فروش دوربين مدار بسته).