درب اتوماتیک زاویه دار

اين نوع درب براي فروشگاه ها و اماكني كه بازشوي آنها در يكي از اضلاع آن باشد و يا در ورودي هاي معمولي براي داشتن تنوع در فرم ورودي و زيبايي خاص در معماري بنا ، طراحي گرديده است.حركت اين درب ها نيز به صورت خطي مي باشد ولي با اين تفاوت كه لنگه دربها باهم يك زاويه اي را تشكيل ميدهند كه اين زاويه ميتواند از 90 درجه الي 175 درجه متغير باشد.براي جلوگيري از برخورد درب ها با عابرين به علت زاويه دار بودن دربها امكان نصب سنسورهاي ايمني خطي وجود ندارد و از سنسورهاي مايكروويو خاص استفاده ميگرد كه هم عمل تشخيص حركت افراد را به عهده دارند و هم مانع برخورد دربها با افراد ميگردند.مدار كنترل اين درب ها نيز مانند مدل هاي پيشين كاملاً توسط كاربر و نصاب قابل برنامه ريزي و كنترل مي باشد و همچنين امكان نصب تسط شيشه هاي 10 ميلي متر و دوجداره امكان پذير مي باشد.

درب اتوماتيک منحني
درب هاي اتوماتيک منحني با طراحي زيبا و منحصر به فرد يكي از زيباترين نوع دربهاي اتوماتيک شيشه اي ميباشد كه با توجه به طراحي و معماري فضا به شكل نيم دايره ، دايره كامل و يا قوسي از يك دايره و كاملا سفارشي ساخته و اجرا ميگردد. استفاده از اين دربها در مكانهايي كه در معماري آنها از تركيبات منحني استفاده شده است زيبايي و هارموني دو چنداني را ايجان ميكند. همچنين با نصب اين دربها به صورت دايره كامل باعث ايجاد يك فضاي استوانه اي ميگردد كه اين فضا تبادل هواي داخل و بيرون را به حداقل رسانده و اثر قابل توجهي در جلوگيري از اتلاف انرژي و نفوذ گردو خاك و ديگر عوامل طبيعي به داخل ساختمان و همچنين عدم تداخل نفرات در هنگام ورود و خروج مي گردد.