از بین بردن نور از تابش مستقیم در شب

دوربين HLS
در سال هاي اخير , عملکرد تصوير دوربين در طول شب / شرايط کم نور تا حد زيادي در تصوير مدار بسته باعث بهبود در صنعت ميشود ; با اين حال خوانا بودن تحت آرايه وسيعي از فرکانس هاي نور است که هنوز هم يک مانع سازگار براي تشخيص جزئيات هميشه خواستار است.
تصوير (1) يک مثال خوب براي تشخيص خودرو در طول شب را مي توان توصيف کرد , لنز دوربين هاي معمولي ممکن است تداخلات تابش خيره کننده اي را ايجاد کند در حالي که يک وسيله نقليه وارد ميدان هدف ميشود تصوير واضحي را ايجاد نميکند. در اينجا، جزئيات خودرو مانند پلاک آن قابل رويت نيست. تا حد معيني، چراغ جلو يک وسيله نقليه کوچک به راحتي مي تواند در يک لحظه حياتي يک سيستم امنيتي را منحدم کند.
با تلاش مستمر دربالا بردن کيفيت تصوير , هايک ويژن HLS (بازگشت نور بالا) فن آوري توسعه داده شده براي حل اين مسئله است. به عنوان مثال به تصوير (2) اشاره شده است، تکنولوژي HLS قادر به کاهش حداکثر اختلال تابش خيره کننده است مانند چراغ جلو خودرو , ساخت کل سيستم نظارت تصوير براي مشاهده وسيله نقليه در حال حرکت در شب اهميت بيشتري دارد , به ويژه در شرايط مديريت پارکينگ، بازده کنترل دسترسي، تشخيص نفوذ و غيره . (نصب دوربين مدار بسته).