قسمتهای مختلف درب اتوماتیک کدامند؟

مرکز کنترل (تابلوي فرمان)
مولد (توليد کننده) نيروي حرکتي از قبيل جک ، بازوها و موتور
چشمي ها يا چراغ هاي مادون قرمز
فلاشر
ميکرو سوئيچ
ريموت کنترل (کنترل از راه دور)
پايه ها
قفل برقي
قفل مکانيکي

منظور از مرکز کنترل در سيستم درب اتوماتيک چيست؟
جعبه اي است که نقش تابلوي فرمان را دارد و فرمان لازم براي باز و بسته کردن درب از طريق شاسي هاي متصل به آن و يا سيستم فرمان راديويي که قسمت گيرنده راديويي در داخل اين يونيت قرار گرفته و با استفاده از يک تراشه الکترونيکي بنام ميکرو پرسسور يا ريز پردازنده کار کنترل درب را بر عهده دارد و فرمان لازم را به موتورهاي الکتريکي مي دهد. بيشتر درب بازکن هاي اتوماتيک مجهز به يک تايمر داخلي اند که مي تواند درب را به طور اتوماتيک بعد از يک مدت زمان قابل تنظيم، ببندد.

در سيستم درب اتوماتيک مولد نيروي حرکتي شامل چه قسمتهايي است؟
1. جک ها
2. بازوها
3. موتور
شايان در