دوربین مداربسته ثابت

اصطلاح دوربين مداربسته ثابت معمولا در مقابل اصطلاحات دوربين گردان يا زوم دار مورد استفاده قرار مي گيرد. همانطور که از نام اين دوربين ها مشخص است اين دوربين ها امکان تغيير زاويه يا جهت ديد را بدون دخالت مستقيم فيزيکي ندارند.

کاربرد دوربين هاي مداربسته ثابت
کاربرد دوربين هاي مداربسته ثايت به مراتب وسيع تر از ديگر انواع دوربين مدار بسته است. بيشتر انواع دوربين هاي مداربسته زير مجموعه اي از دوربين هاي مداربسته ثابت هستند.
دوربين هاي مداربسته ثابت براي تمامي کاربري هاي مرتبط با نظارت و امنيت مورد استفاده قرار ميگرند. استفاده از دوربين هاي گردان تنها در مکان هايي رايج است که براي حرکت و کنترل دوربين ها اپراتوري در محل حضور داشته باشد.

هزينه هاي دوربين ها مداربسته ثابت
گرچه انواع بسيار متفاوتي از دوربين مداربسته ثابت وجود دارند اما به صورت کلي هزينه دوربين هاي ثابت به مراتب کمتر از دوربين هاي گردان يا زوم دار است. شايد يکي از اصلي ترين دلايل محبوبيت اين دوربين ها هم همين موضوع باشد. نصب دوربين مداربسته

معايب و مزاياي دوربين هاي مداربسته ثابت
نقطه ضعف بزرگ دوربين هاي مداربسته ثابت زاويه ديد محدود انهاست. معمولا براي پوشش دادن زواياي بالا مجبور خواهيم بود تعداد زيادي دوربين مداربسته ثابت استفاده کنيم که اين موضوع معمولا براي کاربران قابل قبول نيست.
در کنار اين موضوع دوربين هاي ثابت داراي دو حسن بزرگ هستند. اول هزينه پايين تر اين دوربين هاست و دوم تعير نگهداري به مراتب کمتر اين دوربين ها. با توجه به عدم وجود قسمت هاي متحرک در دوربين هاي ثابت اين دوربين ها خيلي کمتر خراب مي شوند يا نياز به نگهداري دوره اي ندارند.
تارتن