کوآد چیست؟

دستگاه کوآد يک دستگاه ساده انالوگ براي تقسيم بندي تصاوير در سيستم مداربسته انالوگ است. واژه کوآد Quad در لذت به معناي چهارتايي است. در گذشته در سيستم هاي انالوگ امکان ديدن تصاوير به صورت همزمان وجود نداشت، از اين رو از کوآد براي اين کار استفاده مي کردند.
امروزه ديدن چندين تصوير در يک تصوير يک قابليت خيلي پيش پا افتاده براي دستگاه هاي DVR است. اما در سيستم هاي انالوگ قديمي چنين چيزي نبود. در اين سيستم ها تنها ديدن چهار دوربين به صورت همزمان ممکن بود و در هنگام ضبط نيز چهار دوربين مداربسته به عنوان يک دوربين در دستگاه ضبط مي شدند. نصب دوربين مداربسته
امروزه استفاده از دستگاه کوآد تقريبا منسوخ شده است. دستگاه هاي DVR امکان ديدن چندين تصوير به صورت هم زمان و ضبط آنها را فراهم مي کنند از اين رو نيازي به دستگاه هاي انالوگ براي اين کار نخواهد بود.
از کوآد مي توانيد براي ايجاد يک سيستم انالوگ ارزان قيمت استفاده کنيد به اين صورت که دوربين ها را (تا چهار دوربين) به کوآد متصل کرده و خروجي آن را مستقيما به نمايشگر انالوگ وصل کنيد. در اين صورت ديگر امکان ضبط تصاوير را نخواهيد داشت اما هزينه هاي شما به شدت کاهش مي يابد.