منظور از سیستم امنیتی در درب اتوماتیک چیست؟

سيستمي است که در مواقعي که امکان برخورد درب با مانع وجود دارد، حرکت درب را متوقف مي سازد يا جهت حرکت درب را معکوس مي گرداند. اين سيستم مانع باز شدن درب نميشود بلکه فقط در بسته شدن آن در صورت وجود مانع دخالت مي کند. استفاده از سيستم هاي امنيتي به خصوص در مواردي که تايمر درب بازکن طوري تنظيم شده تا به طور اتوماتيک پس از يک مدت زمان مشخص درب را ببندد، بسيار اهميت مي يابند. انواع مختلفي از اين سيستم هاي امنيتي موجودند که عبارتند از:

1) رايج ترين سيستم حس گر مربوط به اتومبيل، لوپ loop detector است که مي توانند از تصادفات احتمالي درب با خودرو جلوگيري کنند. اين حسگر تغيير در شار مغناطيسي زمين را که در اثر عبور ماشين بر روي سيم هايي که در داخل محل عبور ماشين (زمين) دفن شده اند، تشخيص مي دهد و رديابي مي کند. لوپ ها در هر دو کناره هاي درب يا بعضي مواقع در زير درب قرار داده مي شود. اين حس گرها به دو صورت نصب مي شوند يا در محل مورد نظر دفن مي شوند يا در داخل شيارهايي که از قبل براي قرار دادن آنها تعبيه شده است واقع مي شوند.

2) حسگر فتوسل (چشمي) که حضور اشخاص يا ماشين ها و موانع را در فضاي مابين درب شناسايي مي کند. اين سيستم با استفاده از جاري ساختن پرتو نور مادون قرمز در محل عبورتحت حفاظت عمل مي کند که در اثر شکستن پرتو سيگنالي به مرکز کنترل درب اتوماتيک جهت جلوگيري از بسته شدن درب مي فرستد که يا درب را متوقف سازد و يا جهت حرکت درب را معکوس گرداند.

3) حسگرهاي واقع در لبه هاي درب که به محض تماس يا لمس مانع، درب را متوقف ساخته و يا جهت حرکت آن را عکس مي گرداند.

4) فلاشر که به صورت چراغ هايي با نور گردان يا آلارم صدا هستند تا افرادي که در آن محل حضور دارند را از انجام حرکت درب مطلع سازد.
شايان در