توضیحات درب اتوماتیک نفررو

يا شما مي خواهيد يک درب ورودي لولايي نفر رو را اتوماتيک کنيد؟

راه حل ايده آل براي درب ورودي لولايي نفررو، استفاده از درب باز کن اتوماتيک بازوي مفصلي با يک نوع از موتورايز کردن مي باشد که سيستم موتورايز آن بسيار جمع وجور مي باشد. اين سيستم موتورايز به آساني مي تواند بر روي ستون هاي باريک نصب گردد، حتي اگر عرض ستون فقط 10 سانتيمتر باشد. نصب درب اتوماتيک
با استفاده از درب بازکن هاي اتوماتيک درب هاي لولايي درمي يابيد که چقدر آسان مي توانيد امنيت و آسايش را تضمين کنيد.
با وجود تجهيزاتي مانند فتوسل ها، سيستم هاي خلاص کن دستي، رادارهاي رديابي، لبه هاي حساس ( حس گرهاي لبه درب ) ، نرم افزارهاي اندازه گيري نيروي برخورد، منبع تغذيه 24 ولت و باتري هاي قابل شارژ که عمليات را در هنگام قطع برق نيز ممکن مي سازد، مي توانيد از عملکرد فوق العاده درب بازکن هاي اتوماتيک براي درب هاي لولايي لذت ببريد.
شايان در