آموزش نصب درب های اتوماتیک

سيستم هاي درب بازکن اتوماتيک جهت رفاه بيشتر و همچنين با اهداف حفاظتي و امنيتي در مکانهاي مختلف بر روي انواع گوناگون درب ها مانند درب گاراژ – درب حياط – درب ورودي ساختمان و حتي درب اتاق هاي ساختمان ( براي افراد معلول) نصب و مورد استفاده قرار مي گيرد. بعد از نصب اين سيستم ها مي توان تنها با فشار دادن شستي روي يک ريموت کنترل از فاصله مناسب درب را باز و بسته کرد و يا با نصب سنسورهاي خاصي هنگام عبور و مرور در را به طور اتوماتيک باز و بسته کرد. انواع مختلف درب هايي که اين سيستم ها را مي توان روي آن نصب کرد به قرار زير است:
- درب هاي کشويي (ريلي) (SILIDING DOOR) : اين دربها يک تکه بوده و روي ريلي در پايين درب لغزيده و به چپ و راست حرکت مي کنند.
- درب هاي لولايي (SWING DOOR) : دربهايي هستند که به صورت دو لنگه يا تک لنگه حول يک لولا حرکت افقي دارند.
- درب هاي چند تکه (SECTIONAL DOOR): اين درب ها به صورت تکه هاي افقي روي هم قرار مي گيرد و هنگام باز شدن به بالا حرکت کرده و سپس ?? درجه چرخيده و موازات سقف قرار مي گيرند.
- درب هاي يک تکه چرخان (TILT DOOR): اين درب ها به طور يکپارچه با حرکت عمودي حول دو نقطه در طرفين چرخيده و به موازات سقف قرار مي گيرند.
- درب هاي کرکره اي (ROLLER DOOR) : اين دربها با چرخيدن حول يک محور در بالا جمع مي شوند.( مانند کرکره هاي مغازه ها)
براي باز و بسته کردن انواع مختلف درب ها سيستم هايي با مکانيسم هاي متفاوت طراحي شده است ولي اکثر سيستمها از نوع الکترومکانيکي مي باشند. در زير تصاوير مربوط به سيستم هاي الکترومکانيکي انواع دربها را مشاهده مي کنيد: ‏
قسمتهاي اصلي يک سيستم درب بازکن اتوماتيک با مکانيسم الکترومکانيکي به صورت زير است.
?- ‏موتور الکتريکي
?- ‏قسمت مکانيکي يا گيربکسي
?- برد الکترونيکي
? ‏- تجهيزات ايمني
?- ‏شستي هاي کنترل دستي
?- ريموت کنترل
‏اکنون به شرح قسمتهاي فوق مي پردازيم:
?- موتور الکتريکي :
‏در اکثر موارد براي سيستم هاي در بازکن اتوماتيک از موتورهاي تکفاز استفاده مي شود . اين موتوها بايد قابليت چيگرد راستگرد شدن داشته باشند لذا از موتورهاي تکفاز با دو سيم پيچ مشابه استفاده مي شود که باسري قرار گرفتن يک خازن با هر کدام از سيم پيچ ها مي توان جهت حرکت موتور را تغيير داد . معمولا ? ‏سيم از موتور خارج مي شود که يک سيم به عنوان ارت و دوسيم ديگر به دو سر خازن وصل مي گردند تمام سيمهاي موتور در انتها به ترمينالهاي مدار الکترونيکي وصل مي شوند . اين موتورها در توانهاي ?? ‏وات تا ???? ‏وات براي درب هاي مختلف از نظر اندازه و وزن مورد استفاده قرار مي گيرد (نصب درب اتوماتيک).
تنها در مورد درب هاي دو لنگه از دو موتور استفاده مي شود ولي در بقيه موارد يک موتور مورد استفاده قرار مي گيرد . نکته اي که بايد در مورد کار موتور توجه نمود اينست که کار يکسره و مداوم موتور در اين سيستم ها باعث داغ شدن موتور و آسيب ديدن آن مي شود. لذا بايد از باز و بسته کردن پشت سرهم درب بدون وقفه اجتناب کرد . موتور الکتريکي دو نمونه در بازکن ريلي و بازويي را در زير ميبينيد:
?- ‏قسمت مکانيکي يا گيربکس :
‏بدليل کافي نبودن نيروي يک موتور معمولي تکفاز براي باز و بسته کردن در بايد توسط يک سيستم مکانيکي نيروي آن را افزايش داد . معمولا براي اين کام از جعبه دنده ( گيربکس ) استفاده مي گردد . پس از افزايش نيرو نحوه انتقال آن به درب بستگي به نوع درب دارد و به روش هاي گوناگون صورت مي گيرد . براي درب هاي ريلي ( کشويي ) نيرو توسط يک چرخ دنده از محور محرک مکانيکي به دنده هاي شانه اي نصب شده زير در منتقل مي گردد . در مورد درب هاي يک تکه که بطور عمودي باز و بسته مي شوند (Doo‏Titl ) و درب هاي تکه اي ( Sectional ‏) نيرو توسط زنجير يا تسمه انتقال مي يابد و براي درب هاي تک لنگه يا دو لنگه ( Swing Door ‏) توسط بازوهايي درب باز و بسته مي گردد . در بعضي از مدل هاي ساخته شده براي درب هاي دو لنگه يا تک لنگه ( Swing Door ‏) سيستم گيربکس عبارت است ‏از يک پيچ حلزوني و مهره متصل به آن که با چرخشي پيچ و حرکت مهره در باز و بسته مي شود . براي اين که بتوا نيم در مواقع لزوم ( براي تنظيم هنگام نصب يا در موارد قطع برق) درب را به صورت دستي باز وبسته نماييم بايد محور گيربکس را خلاص کنيم. در سيستمهاي در بازکن بازويي اين کار توسط آچار آلن که در محل مربوطه روي قسمت موتور- گيربکس قرارداده و چرخانده ميشود انجام ميگيرد. در سيستم هاي مربوط به درب هاي کرکره اي توسط سيم بکسل و در درب هاي يک تکه چرخان يا چند تکه (Tilt , Sectional) ‏که دستگاه اصلي روي سقف نصب مي شود توسط يک ريسمان آويزان انجام مي گيرد. در سيستم هايي که براي درب هاي کشويي ساخته شده اند اين امر توسط باز کردن درب کوچک روي دستگاه اصلي توسط يک سوئيچ انجام مي گيرد.
?- ‏برد الکترونيکي :
‏اين برد جهت کنترل و تنظيم زمان حرکت درب بکار مي رود و محل آن در سيستم هاي مختلف فرق مي کند. به عنوان نمونه اين برد در سيستم هاي درب هاي ريلي روي دستگاه اصلي و د‏ر سيستم هاي درب هاي لولايي به صورت جداگانه در يک تابلو در کنار در نصب مي گردد ‏. معمولا روي برد ‏قسمتهاي زير وجود ‏دارد ‏:
‏•ترانس تغذيه : ولتاژ تغذيه اصلي سيستم ??? ‏ولت است و توسط اين ترانس، تغذيه مدار ‏الکترونيکي که معمولا ?? ‏ولت است تامين ميگردد.
‏تر انس تغذيه با خروجي ?? ‏و ?? ‏ولت و تر انس تغذيه با خروجي ?? ‏و ?? ‏و ?? ‏براي دو نوع در بازکن بازويي
‏• کارت راديويي : بعنوان گيرنده ‏امواج راديويي ارتباط بين ريموت کنترل و دستگاه اصلي را برقرار ميکند.
‏رله ها . اين رله ها براي اعمال دستورات کنترلي به موتور و لامپها بکار مي روند .
‏ولوم هاي تنظيم : براي تنظيم قدرت موتور يا زمان حرکت و ايست موتور بکار مي روند .
‏• کليدهاي ريز تنظيم : کليد هاي مينياتوري هستند که به همراه ولوم ها جهت برنامه ريزي سيستم بکار ميروند.
‏• ديپ سوئيچ ها : اينها مجموعه کليد هاي ريز کنار هم هستند که براي برنامه ريزي سيستم
‏بکار مي رود.
‏ترمينال هاي اتصال : براي ارتباط دستگاه اصلي با عناصر ديگر سيستم استفاده مي شود . LED ‏هاي نشانگر حالات کار و حالات تنظيم برد را نشان ميدهند.
‏تصويري از کليد هاي ريز تنظيم و د‏يپ سوپچها و led ‏ها و ترمينالهاي اتصال
‏• فيوزها : براي حفاظت در برابر اضافه بار و اضافه ولتاژ در مدار قرار مي گيرند .
‏براي اهداف حفاظتي هر سيستم تنها ريموت کنترل هاي خاص را مي شناسد و تنها با اين ريموت ها مي توان درب را باز وبسته کرد .امکانات شناسايي ريموت و يا حذف ريموت هاي شناخته شده ‏و معرفي
‏ريموت هاي جديد روي برد وجود دارد