قرار دادن سیستم کنترل تردد STENTOFON در موزه لوور

موزه لوور پاريس واقع در کشور فرانسه ، از نظر وسعت بزرگترين موزه در جهان مي باشد. اين موزه که بالغ بر هزار اثر هنري را در خود جاي داده است، مساحتي در حدود 60 هزار متر مربع را دارا مي باشد که در ان مجموعه هاي نفيسي از کشور فرانسه و نيز ساير کشورهاي جهان نگهداري و نمايش آثار هنري و تابلوهايي ار نقاشان مشهور جهان از جمله «لئوناردو داوينچي» و تابلو هاي مشهور وي به نام «موناليزا» مي باشد.

اين موزه از سيستم هاي امنيتي بسيلر پيشرفته و نيز بالغ بر دو هزار کارمند امنيتي برخوردار مي باشد . با توجه به وسعت زياد و نيز اهميت فراوان گنجينه هاي اين موزه از دير باز کار برقراري ارتباط به موقع ،سريع، و مطمئن ميان دستگاه هاي مختلف حفاظتي، کارمندان امنيتي و نيز ايستگاه هاي پليس از دغدغه هاي اصلي مسئولين اين موزه بوده است. از اين رو در اوايل سال جاري ميلادي ،تصميم گرفته شد تا سيستم امنيتي قديمي آن با نام PAMEX تعويض گردد و به جاي آن از سيستم جديدي با نام تجاري STENTOFON ALPHA 138 استفاده گردد. اين کار امري بسيار حساس و پرخطر بود چراکه لازم است که در حين جابه جايي اين دو سيستم اقدامات امنيتي بسيار سخت گيرانه اي لحاظ شود و علاوه بر آن فرآيند برقراري ارتباط دائمي ميان مامورين امنيتي همچنان برقرار باشد. در اين پروزه بيش از 200 مرکز (ايستگاه) ،متشکل از کارمندان امنيتي موزه و نيروهاي پليس ،در سراسر فضاي موزه سازماندهي شدند. برقراري ارتباط ، ان هم به صورت بي سيم ، بيش از همه براي ماموران امنيتي موزه مهم و حياتي بود. همچنين با کمک امکانات ويدئويي STENTOFON دسترسي به کليه نقاط و نواحي موزه از جمله ورودي هاي مخصوص کارکنان ، اتاق هاي کنترل ،پلکان، آسانسورها و نيز ساير نواحي و اماکني که به روي مردم عادي بسته است. به شدت کنترل مي شود.

اين تغيير سيستم به دو دليل عمده صورت گرفت. اولي به خاطر برقراري سيستم امنيتي مبتني بر IP به گونه اي که بتواند با توجه به نيازهاي زمان و افزايش بازديدکنندگان جوابگوي نياز هاي امنيتي باشد. و ديگري به دليل بهره مندي از امکانات و تجهيزات جديدي که اين سيستم ارائه مي کند. نصب درب اتوماتيک

لازم به ذکر است که در سال 2005 ميلادي در حدود 3/7 ميليون بازديد کننده آن هم در يک سال در مقايسه با تعداد بازديد کنندگان در سالهاي اوليه دهد 90 ميلادي که جمعا در حدود 5 ميليون نفر بودند، رشد بسيار زيادي را نشان مي دهد.