دوربین مداربسته Weather Proof چیست؟

اصطلاح Weatherproof اصطلاحي است که ممکن است در کاتالوگ هاي دوربين هاي مداربسته به آن برخورده باشيد. اين اصطلاح براي جلوگيري از کج فهمي واژه ضد آب به کار مي رود. معادل انگليسي واژه ضدآب Waterproof است اما اين اصطلاح در مورد تجهيزاتي استفاده مي شود که امکان قوطه ور کردن انها در آب وجود دارد. فروش دوربين مداربسته
از انجايي که دوربين هاي Weatherproof داراي استاندارد بدنه IP66 مي باشند پس در صورت قوطه ور کردن آنها در آب امکان اسيب ديدن دوربين وجود خواهد داشت از اين رو از اين اصطلاح براي نشان دادن مقاومت دوربين در مقابل آب استفاده مي شود.
استاندارد IP استانداردي است که مشخص مي کند بدنه يک وسيله الکتريکي تا چه حدي در مقابل نفوذ اب و ذرات ريز مقاوم است. (براي اطلاعات بيشتر در رابطه با اين استاندارد اين مطلب را بخوانيد)
دوربين هاي Weatherproof را ميتوانيد به راحتي با فشار اب بشوييد. البته اين در صورتي است که قيمت ورودي کابل دوربين را به وسيله يک عايق از قبل پوشانده باشيد. (اين قسمت در زمان نصب دوربين معمولا توسط ديوار بسته مي شود)
تارتن