شناخت کامل سیستم دوربین مداربسته

1- منظور از دوربين مدار بسته و سيستم هاي کنترل تصويري چيست؟
نوع ساده ي اين سيستم يک دوربين و يک مانيتور مي باشد به طوري که تصاوير متحرک جلوي دوربين بر روي صفحه ي مانيتور قابل نمايش باشد. در حالت پيشرفته تر مي توان تعداد دوربين ها را افزايش داد و نيز انواع سيستم هاي کنترلي از قبيل سيستم کنترل زاويه ي ديد ، سيستم بزرگنمايي دوربين ها و سيستم هاي ضبط کننده و انتقال تصاوير، همچنين سيستم چند پارچه سازي تصوير را به اين مجموعه افزود .
2- انواع دوربين ها به لحاظ کاربرد کدامند؟
1- فيبري 2- پين هل 3- نيمه صنعتي 4- صنعتي 5- ديد در شب 6- اسپيد دام .
3- منظور از دوربين اسپيد دام چيست؟
دوربين اسپيد دام يک دوربين رنگي کامل با سيستم کنترل زاويه چرخش و نيز سيستم زوم يا همان بزرگ نمايي تصويرمي باشد .
4- ولتاژ کار اغلب دوربين ها معمولا چقدر است؟
1- 12 ولت مستقيم 2- 220 ولت متناوب.
5- پايه دوربين به چه منظوري مورد استفاده قرار مي گيرد؟
به منظور استقرار و قرار گيري صحيح دوربين ها و قابل تنظيم بودن جهت ديد .
6- انواع پايه ي دوربين کدامند؟
1- ثابت 2- ثابت مفصلي( جهت استفاده به عنوان پايه ي قابل تنضيم) 3- گردان ( گردان دو حالته و گردان چهار حالته ) که در انواع داخلي و خارجي استفاده ميشود .
7- منظور از پايه ي ثابت چيست؟
به منظور قرارگيري دوربين در حالت ثابت به کار مي رود، حرکتي ندارد و دوربين نيز فضاي ثابتي را به نمايش مي کشد .
8- منظور از پايه ي مفصلي چيست؟
مي توان دوربين را روي آن نصب کرد، دوربين با حرکت دو حالته ( چپ و راست) يا چهار حالته ( چپ و راست – بالا و پايين ) در زاويه ي ديد مناسب و مورد نظر به روش دستي تنظيم مي شود.
9- منظور از پايه ي گردان چيست؟
اين نوع پايه به خاطر استقامتي که دارد مي تواند وزن دوربين گردان را تحمل کند و دوربين نصب شده روي آن هم مي تواند حرکت دو حالته و هم مي تواند حرکت چهار حالته داشته باشد.
10- منظور از اصطلاحات پن و تيلت در دوربين مدار بسته چيست؟
دوربين گردان دو حالته را به نام پن و دوربين گردان چهار حالته را به نام پنتليت مي شناسند.
11- منظور از اصطلاحات ( اين دُر) و ( آوت دُر) در دوربين مداربسته چيست؟
به خاطر تعيين نوع پوشش دوربين ها يا تنظيم نور مناسب آنها در فضا هاي مختلف دوربين ها را به دو نوع داخلي و خارجي تقسيم بندي مي کنند. يعني در فضاي خارجي حتما بايد از دوربين ( آوت دُر ) استفاده کرد.
12- در سيستم دوربين مدار بسته منظور از کاور چيست؟
کاور در واقع محفظه يا پوشش خارجي است که دوربين و لنز در داخل آن قرار مي گيرد و نقش محافظ دوربين را دارد.
13- انواع کاور و دوربين هاي مناسب آنها کدامند؟
1- کاور کوچک براي دوربين هاي فيبري و پين هل.
2- کاور متوسط براي دوربين هاي فيبري، پين هل و نيمه صنعتي.
3- کاور بزرگ براي دوربين هاي ( الف: صنعتي با لنز ثابت ب: صنعتي با لنز زوم ج: صنعتي با لنز ايريز).
4- کاور سقفي براي دوربين هاي فيبري و پين هل که روي سقف نصب مي شود.
5- کاور واتر پروف براي دوربين هاي زوم شونده که اين کاور ها مي تواند با فن و هيتر داخلي خود در دماهاي مختلف محيط، دماي داخلي را ثابت نگه دارد.
14- ولتاژ کار مناسب انواع دوربين ها را چگونه مي توان تامين کرد؟
دوربين هاي 220 ولت را مستقيما به برق شهر و دوربين 12 ولت مستقيم را توسط يک منبع تغذيه ي تثبيت شده که آمپراژ آن متناسب با نوع دوربين باشد که حد اقل 500 ميلي آمپر است.
15- لنز انواع دوربين ها چگونه انتخاب مي شود؟
براي دوربين هاي صنعتي و نيمه صنعتي متناسب با کاربرد و طرز نصب دوربين يک لنز ثابت در نظر مي گيرند که روي آن کار گذاشته مي شود ولي دوربين هاي فيبري و پين هل يک لنز اتوماتيک کوچک دارند که روي خود دوربين نصب شده، قابل ديد مي باشد و مي توان آن را تنظيم کرد.
16- اندازه ي انواع لنز ها معمولا چقدر است؟
اندازه ي لنز ها معمولا از 8/2 ميلي متر، 6/3 ميلي متر، 4، 6، 8، 12 و 16 ميلي متر مي تواند باشد که به نسبت مکاني که دوربين کار گذاشته مي شود و ميدان ديدي که براي دوربين مورد نظر است بايستي اين لنز ها را به کار برد.
17- ميدان ديد و وضوح تصوير لنز ها با افزايش آنها چگونه تغيير مي کند؟
با افزايش اندازه ي لنز ها بر حسب ميلي متر ميدان ديد کمتر مي شود در عوض جزئيات به راحتي قابل ديد است.
18- زاويه ي ديد و وضوح جزئيات تصوير براي دو لنز8/2 و 28 ميلي متر چه تفاوتي دارند؟
لنز 8/2 ميلي متر زاويه ي ديد بيشتري را نشان مي دهد يعني مساحت قسمت ديده شده توسط دوربين بيشتر است در عوض وضوح جزئيات تصوير کمتر است يعني اشياء در فاصله ي دورتر کوچک تر و با وضوح کمتري نشان داده مي شود.
لنز 28 ميلي متر وضوح جزئيات بيشتري را نشان مي دهد در عوض زاويه ي ديد کمتر مي شود يعني اشياء در فاصله ي دورتر با مساحت کمتر ولي با وضوح جزئيات بيشتري نشان داده مي شود.
19- لنز مورد نياز يک دوربين چگونه انتخاب مي شود؟
هميشه مي توان متناسب با موقعيت نصب دوربين و ناحيه ي مورد نظر يک لنز مناسب براي دوربين در نظر گرفت و اين نکته را در نظر گرفت که لنز با ميلي متر کمتر، زاويه ي ديد يا ميدان ديد يا فضاي ديد بيشتري را نشان مي دهد ولي تصوير در نقاط دورتر، کوچک تر ولي با وضوح جزئيات کمتري ديده مي شود لنز با ميلي متر بيشتر، زاويه ي ديد يا ميدان ديد يا فضاي ديد کمتري را نشان مي دهد ولي تصوير در نقاط دورتر يعني با وضوح جزئيات بيشتري ملاحظه مي شود.
20- کاربرد لنز هاي اتو ايريز چيست و سايز هاي استاندارد آن کدامند؟
شدت نور را روي دوربين تنظيم مي کند و مخصوص جاهايي است که شدت نور زياد است و سايز هاي مختلفي مانند 4، 6، 8 و 12 درجه دارد.
21- لنز هاي اتو ايريز در چه مکانهايي مورد استفاده قرار مي گيرد و اگر به جاي آن از لنز معمولي استفاده کنيم تصوير چگونه ديده مي شود؟
در جاهايي که شدت نور زياد است يا دوربين کاملا به سمت نور قرار گرفته بايد از لنز اتو ايريز استفاده کرد اگر از لنز معمولي استفاده کنيم تصوير کاملا سفيد يا کاملا مات و تاريک ديده مي شود.
22- منظور از لنز هاي زوم کننده چيست؟
در يک مساحت مشخص به نسبت ظرفيت خود لنز مي توان فاصله ي اجسام را به تصوير مانيتور نزديکتر يا دور تر کرد در بعضي از دوربين ها از طريق دستگاه کنترل کننده اين لنز قابل کنترل است و در اندازه هاي متفاوتي مانند 20×10 يا 20×20 مي توان به آنها دست يافت.
23- کابل هاي خروجي از يک دوربين معمولا به چه قسمتهايي تقسيم مي شوند؟
کابل تصوير که خروجي تصويري دوربين را دارد ، کابل کنترلي که سيم هاي مربوط به اسکنر مانند بالا – پايين و چپ – راست و نيز شامل تنظيم کننده ي لنز مي شود، کابل ولتاژ که ولتاژ دوربين از طريق آن تامين مي شود .
24- هدف از کاربرد سيستم هاي تقسيم کننده ي تصويري چيست؟
وقتي در يک سيستم مدار بسته تعداد دوربين ها نسبت به تعداد مانيتورها چند برابر باشد به وسيله ي سيستم هاي تقسيم کننده ي تصويري مي توان تصاوير مربوط به چند دوربين را بر روي يک مانيتور نمايش داد.
25- انواع سيستم هاي تقسيم کننده ي تصويري کدامند؟
1- سوئيچرها 2- کوادها 3- مالتي پلکسرها.
26- منظور از سيستم سوئيچر چيست؟
سيستم سوئيچر تصوير دوربين ها را به ترتيب و يکي پس از ديگري هر کدام را براي يک مدت کوتاه روي صفحه ي مانيتور نشان مي دهد به طوري که وقتي تصوير يک دوربين نشان داده مي شود تصوير ساير دوربين ها از ديد ما مخفي مي ماند يعني در هر لحظه فقط يک دوربين را مي توان روي صفحه ي مانيتور نشان داد يعني اول تصوير دوربين يک، بعدا تصوير دوربين دو و غيره …
27- سيستم سوئيچر معمولا در چند مدل مورد استفاده قرار مي گيرد؟
به صورت 2، 6، 8، يا 4، 12، 16 کانالي .
28- کابلهاي تصويري سوئيچر چگونه نصب مي شود؟
به تعداد دوربين ها کابل تصوير به ورودي تصويري سوئيچر وصل مي شود يک کابل تصوير هم خروجي سوئيچر را به ورودي مانيتور وصل مي کند.
29- آيا تنظيم زمان نمايش هر دوربين در سيستم سوئيچر امکان پذير است؟
توسط يک ولوم سرعت نمايش تصوير هر دوربين کم و زياد مي شود و اين زمان براي کل دوربين ها يکسان است يعني در سوئيچر اين امکان وجود ندارد که مدت نمايش تصوير يک دوربين طولاني تر از مدت نمايش دوربين ديگر باشد.
30- آيا در سوئيچر صداي دوربين ها را مي توان مورد استفاده قرار داد؟
اکثر سوئيچر ها علاوه بر کابل تصوير کابل صوتي متنازل نيز دارند که اگر کابل ورودي از دوربين صدا نيز داشته باشد بتوان صدا و تصوير را توأم بر روي صفحه نمايش و بلند گو داشت .
31- سيستم کواد يک چگونه کارمي کند؟
در سيستم کواد، 1 يا 4 تصويره ابتدا مانند سيستم سو ئيچر تصاوير دوربين هاي 1 الي 4 به ترتيب بر روي صفحه مانيتور ظاهر مي شود و بعد از تصوير چهارم ، چهار تصوير به صورت همزمان روي مانيتور نشان داده مي شود.
32- کابل تصويري کواد 1 چگونه نصب مي شود؟
معمولا به تعداد 3 يا 4 کابل تصوير از دوربين ها وارد کواد 1 شده و يک کابل خروجي از کواد به مانيتور وصل مي شود در صورت استفاده از سه دوربين تصوير چهارم تايم يا زمان را نشان مي دهد.
33- آيا تنظيم زمان نمايش هر دوربين در سيستم کواد 1 امکان پذير است؟
بله- مي توان زمان نمايش دوربيني را که اهميت بيشتري دارد را زيادتر کرد يعني مي توان مدت نمايش تصوير هر دوربين را جداگانه تنظيم کرد و از طريق منوي برنامه ريزي سيستم وارد آن شد.
34- سيستم کواد 2 چگونه کار مي کند؟
ابتدا تصاوير دوربين هاي 1 الي 4 پشت سر هم مي آيد بعد تصاوير چهار تايي مربوط به آنها به صورت همزمان نشان داده خواهد شد سپس تصاوير دوربين هاي 5 الي 8 به ترتيب پشت سر هم نشان داده خواهد شد.
35- منظور از سيستم مالتي پلکسر چيست؟
وقتي تعداددوربين ها بيشتر، مثلا 16 تايي مي شود نمايش پشت سر هم يا غير همزمان به دليل فاصله زماني زياد چندان اثر بخشي ندارد و نمايش همزمان اين تعداد تصوير ارجحيت بيشتري دارد. بدين ترتيب سيستم هاي مالتي پلکسر مي توانند 8 يا 9 يا 12 تصوير را به صورت همزمان روي صفحه ي متنيتور نشان دهند و تعداد دوربين ها را به همان تعدادي که است مي توان برنامه ريزي نمود و نشان داد در صورت فرد بودن تعداد دوربين ها روي خانه ي آخري زمان و تاريخ را نشان مي دهند.
36- چرا در سيستم مالتي پلکسر تنظيم ساعت و تاريخ و نمايش آن داراي اهميت است؟
زيرا معمولا اين سيستم ها مجهز به سيستم ضبط تصاوير مي باشند يعني مي توان تصاوير را ضبط کرد، آن را بايگاني نمود و در صورت رجوع به بايگاني تاريخ و زمان لازم خواهد بود.
37- منظور از اسکنر و کنترلر در سيستم دوربين مدار بسته چيست؟
اسکنر روي پايه نصب مي شود و دوربين روي آن قرار مي گيرد و اسکنر مي تواند به کمک حرکت موتور يا موتور هاي داخلي آن دوربين را در جهات چپ و راست يا بالا و پايين حرکت داد و حتي آن را در مسير و زاويه مورد نظر قرار دهد. دستگاهي که اسکنر را کنترل مي کند کنترلر نام دارد و به وسيله ي دکمه هاي روي آن مي توان دوربين را حرکت داد و حتي آن را در نقطه ي مورد نظر زوم کرد.
38 منظور از حالت خود کار در سيستم کنترلر چيست؟
اسکنر معمولا مي تواند تا حداثر 350 درجه حرکت دوراني راست گرد و چپ گرد داشته باشد که اگر بخواهيم اين حرکت به صورت پيوسته ادامه داشته باشد بايستي دگمه ي اتو ماتيک در دستگاه کنترلرفعال شود و اگر بخواهيم زاويه دوران را کمتر و روي زاويه ي خاصي تنظيم کنيم بايستي از زايده کوچکي که روي دستگاه اسکنر به شکل پيچ و مهره بوده و در داخل يک شيار زاويه حرکت را مشخص مي کند استفاده کرد در اين صورت دوربين به صورت پيوسته در زاويه تعيين شده حرکت خواهد کرد در صورت غير فعال بودن دکمه ي خود کار بايستي به صورت دستي از طريق دستگاه کنترل ، کنترل نمود.
39- منظور از سيستم ( دي وي آر) چيست؟
( دي وي آر ) در واقع سيستم ضبط کننده ديجيتالي تصوير است که از يک يا دو هارد با ظرفيت بسيار بالا براي ذخيره سازي تصاويراستفاده مي کند و بيش از 2000 ساعت تصوير را به صورت فشرده ضبط مي کند علاوه بر اين تمامي قابليت هاي سو ئيچر، کواد و مالتي پلکسر را به صورت يکجا دارد و ازطريق منوي مربوطه مي توان سيستم را براي شرايط مختلف برنامه ريزي کرد.
40- منظور از سيستم انتقال چيست؟
ممکن است بخواهيم تصاويررا به مکان ديگري انتقال دهيم و امکان سيم کشي به آن محل موجود نباشد در اين صورت مي توان از کارت انتقال تصاوير استفاده کرد که يک نوع آن قابل استفاده بر روي کامپيوتر يا يک ميني کامپيوتر بوده و از طريق خط تلفن تصاوير را ارسال و در مقصد با دادن پس ورد لازم آن را در يافت مي کند.