قفل برقی و قفل مکانیکی چه اهمیتی در سیستم درب اتوماتیک دارد؟

با توجه به اينکه درب هاي اتوماتيک معمولا از لحاظ حفاظتي و حراستي مهم هستند براي قفل نمودن آنها در برخي از شرايط از قفل برقي و در شرايط ديگر از قفل مکانيکي يا کلوني استفاده مي شود .

منظور از راه بند الکتريکي چيست؟
براي کنترل عبور و مرور وسايل نقليه از راه بند الکتريکي اتوماتيک استفاده مي شود که در حالت معمول شامل يک ميله با يک وزنه در انتهاي آن به صورت افقي در مسير وسيله ي نقليه قرار مي گيرد تا از عبور وسايل نقليه غير مجاز جلو گيري کند.

مراحل راه اندازي يک سيستم درب اتوماتيک کدامند؟
نصب تابلو و تجهيزات مکانيکي و الکتريکي سيستم
تکميل سيم بندي تابلو و تجهيزات سيستم
تنظيم يا به اصطلاح رگلاژ ميکرو سوئيچ هاي مسير حرکت درب
تست قدم به قدم مراحل باز و بسته شدن درب
تنظيم ميکرو پروسسور روي حالت عملکرد مطلوب

تابلو و تجهيزات مکانيکي و الکتريکي سيستم درب اتوماتيک چگونه نصب مي شود؟
هر سيستم درب اتوماتيک با مشخصات خاصي که دارد براساس دستورالعمل سازنده آن و مطابق با استانداردهاي سيمکشي ساختمان نصب مي شود.

تابلو و تجهيزات الکتريکي درب اتوماتيک چگونه سيم بندي مي شوند؟
هر برد الکترونيکي براي راه اندازي نياز به يک ولتاژ تغذيه مستقيم خاص خود دارد و عامل اصلي حرکت در سيستم درب اتوماتيک موتورالکتريکي مي باشد و هر موتورالکتريکي مي تواند يک سرعته يا چند سرعته باشد ، چپ گرد يا راست گرد باشد که چگونگي ايجاد هر کدام از اين حالات با سيمهاي ورودي به سيستم موتور درب اتوماتيک مشخص مي گردد و تعدادي سنسور از قبيل ميکرو سوئيچ ها ، فرستنده و گيرنده هاي مادون قرمز به محل خود بر روي برد کنترل درب اتوماتيک نصب مي گردد.

شايان در