ایده ساخت درب اتوماتیک چگونه شکل گرفت؟

ايده تبديل انرژي بخار و خواص هوا و گازها(پنوماتيک) به انرژي حرکتي در 2000 سال پيش توسط هرون فيزيک دان و رياضيدان بزرگ يوناني در اسکندريه مصر مطرح گرديد.
هرون به شرح و طراحي بسياري از تجهيزات مکانيکي مانند توربين بخار به نامaeolipile ، خودرو اسباب بازي جت، عروسک رقاص،موتور بخار،ساعت آبي،ماشين بلند کردن اجسام سنگين، درب اتوماتيک، دستگاه فروش سکه اي اتوماتيک و يک تغيير دهنده پرده تياتر که با آب، باد و فشار بخار کار مي کردند پرداخته بود.
يکي از طرحهاي هرون در سال 1668 کشف گرديد و پيش زمينه اي شد براي اختراع يک نوع پمپ آب شفتي از چاه توسط Thomas Savery در سال1698 و همچنين اختراع موتور بخار پيستوني مدرن توسط Thomas Watt در سال 1765
در مورد درب اتوماتيک او شرح داده بود که با استفاده از گرماي آتش معبد ميتوان با فشار جوي حاصله در يک ظرف برنجي و پمپاژ آب در ظرف مجاور ، وزنه اي را که با طناب و قرقره به درب معبد وصل شده بود را فعال نموده و درب را بر روي نماز گزاران باز نمود و همچنين اين ايده را براي اتوماتيک کردن درب هاي اصلي شهر نيز مطرح کرده بود.
با توجه به تاريخچه 2000 ساله ايده ساخت درب اتوماتيک اين موضوع ابتدا بر اساس اتوماتيک کردن درب گاراژهاي خودرو مطرح گرديده که با استفاده از جکهاي هيدروليک يا پنوماتيک و يا بازوهاي الکترو مکانيک اختراع و مورد استفاده قرار گرفتند.
اما دربهاي اتوماتيک نفررو ابتدا در سال 1954 توسط Lew Hewitt and Dee Horton آمريکايي اختراع گرديد.
HORTON با فروش امتياز اختراع خود به يکي از شرکتهاي اروپايي موجب گسترش فناوري دربهاي اتوماتيک در اروپا گرديد همچنين رواج درهاي کشويي در فرهنگ ژاپن موجب شد تا ژاپني ها به فکر اتوماتيک کردن درهاي کشويي بي افتند و اين موجب گسترش اين صنعت در شرق آسيا گرديد.
درب اتوماتيک لولايي نيز در دهه هفتاد ميلادي به درخواست يک معلول جسمي از يک مهندس مکانيک براي اتوماتيک کردن درب آپارتمانش ابداع گرديد. او باساخت يک بازوي ساده توانست درب لولايي را اتوماتيک کند که اين سبک اکنون نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

دربهاي اتوماتيک خورويي نيز در سال 1926 در ايالت اينديانا توسط يک مبتکر امريکايي اختراع گرديد که در آن دوران مورد استقبال عموم واقع نشد ولي پس از جنگ جهاني دوم و با گسترش صنايع و بازارهاي جهاني شرکتهاي متعددي در اين زمينه اقدام به توليد و رقابت نمودند در اين ميان صنعتگران ايتاليايي با توجه ويژه به اين صنعت توانستند بخش بزرگي از بازار هاي جهاني در در اختيار گيرند (نصب درب اتوماتيک).