در سیستم درب اتوماتیک چشمی ها (فتوسل ها) چه نقشی دارند؟

چشمی ها شامل فرستنده و گیرنده مادون قرمز که به ترتیب با حروف ( تی ایکس ) یا ( آر ایکس ) مشخص می شوند برای تشخیص موقعیت خود درب اتوماتیک یا تشخیص ورود یا خروج اشخاص یا به عبارت دقیقتر برای اطمینان از عدم وجود شخص یا وسیله نقلیه در هنگام بستن درب استفاده می شود. انواع چشمی عبارتند از: 1. چشمی معمولی (دو عدد چشم، یکی فرستنده و دیگری گیرنده)، 2. چشمی آینه ای (یک طرف چشمی و طرف دیگر آینه) و 3. چشمی وایرلِس (بی سیم)

نقش فلاشر در سیستم درب اتوماتیک چیست؟
یک لامپ چشمک زن نارنجی است که بر روی درب اتوماتیک نصب می شود تا عابرین را از وضعیت فعلی درب آگاه سازد.

میکروسوئیچ در سیستم درب اتوماتیک چه کاربردی دارد؟
در موقعیتهای مختلف باز و بسته شدن درب اتوماتیک توسط قسمت مکانیکی ، باز یا بسته می شود و بدین طریق با وصل یا قطع جریان، مرکز کنترل را از موقعیت فعلی درب اتوماتیک آگاه می سازد.

منظور از ریموت کنترل در سیستم درب اتوماتیک چیست؟
ریموت کنترل به معنی کنترل از راه دور بوده و در سیستم درب اتوماتیک با استفاده از ریموت کنترل می توان درب اتوماتیک را از راه دور باز یا بسته نمود. برای این منظور حتما بایستی قسمت گیرنده را در داخل مرکز کنترل درب اتوماتیک نصب کرد.
شایان در