قسمتهای مختلف درب اتوماتیک کدامند؟

مرکز کنترل (تابلوی فرمان)
مولد (تولید کننده) نیروی حرکتی از قبیل جک ، بازوها و موتور
چشمی ها یا چراغ های مادون قرمز
فلاشر
میکرو سوئیچ
ریموت کنترل (کنترل از راه دور)
پایه ها
قفل برقی
قفل مکانیکی

منظور از مرکز کنترل در سیستم درب اتوماتیک چیست؟
جعبه ای است که نقش تابلوی فرمان را دارد و فرمان لازم برای باز و بسته کردن درب از طریق شاسی های متصل به آن و یا سیستم فرمان رادیویی که قسمت گیرنده رادیویی در داخل این یونیت قرار گرفته و با استفاده از یک تراشه الکترونیکی بنام میکرو پرسسور یا ریز پردازنده کار کنترل درب را بر عهده دارد و فرمان لازم را به موتورهای الکتریکی می دهد. بیشتر درب بازکن های اتوماتیک مجهز به یک تایمر داخلی اند که می تواند درب را به طور اتوماتیک بعد از یک مدت زمان قابل تنظیم، ببندد.

در سیستم درب اتوماتیک مولد نیروی حرکتی شامل چه قسمتهایی است؟
1. جک ها
2. بازوها
3. موتور
شایان در