توضیحات درب اتوماتیک ریموتی

درب هاي لولايي منفرد جهت نصب در فضاهايي که عرض شان بيشتر از 5 متر نيست به انضمام ورودي هاي نفر رو، بسيار اقتصادي، مقرون به صرفه، راحت و آسان مي باشد. درب هاي لولايي دوبل با ورودي هاي بالاي 10 متر سازگار مي گردند. در هر دو مورد گفته شده با استفاده از درب باز کن هاي اتوماتيک، عمليات باز کردن درب ورودي خانه، درب ورودي ماشين رو و يا درب ورودي محل کارتان، در نهايت امنيت و آرامش خاطر به انجام مي رسد.
دروازه هاي لولايي درست مانند يک درب معمولي از طريق چرخش حول يک اهرم (تکيه گاه) باز مي شوند. وقتي درب لولايي باز مي شود به سمت داخل ساختمان مي چرخد، بنابراين آنها نياز به فضاي ويژه اي در بخش داخلي فضاي ورودي ساختمان دارند. براي انتخاب سيستم اتوماسيون ايده آل متناسب با درب ورودي، لازم است ابعاد مورد نياز، وزن تقريبي لنگه درب، ميزان استحکام تيرک عمودي (اهرم) درب، استحکام لنگه درب و نوع موادي که درب از آن ساخته شده است، را بدانيد. اتوماسيون هاي مختلف معمولاً با توان v230 منبع تغذيه و Vdc 24 کار مي کنند که به دليل تغذيه ولتاژ پايين، عملکرد ايمن تري را تضمين مي کنند. علاوه براين هنگامي که استفاده شديد و فشرده لازم و ضروري است، توان منبع تغذيه Vdc 24توصيه مي شود، که اين مورد معمولاً براي استفاده هاي صنعتي و تجاري به کار مي رود. نصب درب اتوماتيک

آيا لنگه هاي درب ساختاري سخت و سنگين مانند ساختار فلزي دارند؟
اگر فضاي مورد نياز براي باز شدن لنگه هاي درب به دليل حضور ديوارها کاهش يافته است، درب بازکن اتوماتيکي که جهت نصب براي درب هاي منفرد و يا دوبل توصيه مي شود، سيستم درب باز کن هيدروليکي مي باشد که پمپ هيدروليک مجزا از پيستون هاست و بر روي ديوار نصب مي گردد. همچنين اين امکان نيز وجود دارد تا بتوانيد از ميان دامنه وسيعي از نحوه مکانيزه کردن هاي مختلف، بسته به وزن وابعاد لنگه هاي درب، سيستمي که متناسب با درب ورودي شما ساخته شده است انتخاب کنيد، به ويژه در مواردي که لنگه هاي دروازه بزرگ و يا سنگين باشند.

آيا لنگه هاي درب سبک هستند؟ آيا از جنس چوب، pvc و يا آلومينيوم ساخته شده است؟
درب باز کن اتوماتيک ايده آل براي اين موارد يک بازوي مفصلي مي باشد. اين بازو حرکت لنگه هاي درب را به صورت نرم و روان و بدون مشکل را ممکن مي سازد. بازوي مفصلي در شرايطي که ديوارها يا موانعي نزديک ستون (تيرک عمودي) دروازه وجود دارد، آسانترين نصب را عرضه مي کند

آيا شما به دنبال زيبايي شناختي هستيد؟
درب باز کن اتوماتيک ايده آل براي شما، از نوع تأسيسات زير سطحي مي باشد زيرا طوري نصب مي گردد که کاملاً از ديده پنهان مي باشد. اين سيستم بسيارعانصب درب اتوماتيکلي و زيبا است به خصوص براي شرايطي که به دنبال سيستمي هستيد تا مقدار و ارزش زيبايي شناختي را در ناحيه ورودي ساختمان شما افزايش دهد. درب بازکن اتوماتيک زير سطحي به دليل مواد قابل اطميناني که از آن ساخته شده است و عوامل بهبود دهنده ويژه اي که بر روي آن به کار رفته است، بسيار مقاوم و بادوام مي باشد. بدين صورت که به خوبي در برابر فرسايش، خوردگي و زنگ زدگي مقاومت مي کند و کارايي درس و عالي در طولاني مدت را، حتي تحت شرايط بسيار بد آب و هوايي، تضمين مي کند. 

شايان در