دوربین مداربسته صنعتی چیست؟

اصطلاح «دوربين مداربسته صنعتي» اصطلاحي است که به صورت عمومي در رابطه با شاخه اي دوربين هاي مداربسته مورد استفاده قرار ميگيرد. از آنجايي که اين اصطلاح معناي مشخصي ندارد در اين مقاله به دوربين هاي مورد اشاره اين اصطلاح مي پردازيم.

دوربين هاي مداربسته باکس
در گذشته شکل هاي بسيار کمتري از دوربين هاي مداربسته وجود داشتند. در واقع در ابتدا بيشتر دوربين هاي مداربسته شکل باکس داشتند. بعدها شکل هاي ديگر از دوربين هاي مدار بسته هم رايج شدند و اين موضوع الزام وجود اسامي مختلف را براي آنها به وجود آورد.
به علت کاربري حرفه اي تر دوربين هاي مداربسته باکس نسبت به بقيه انواع دوربين مداربسته بسياري از افرادي که از گذشته در زمينه دوربين مداربسته کار ميکنند اين سري از دوربين ها را با نام دوربين صنعتي مي شناسند.

دوربين مداربسته بولت
با توجه به مقاومت بسيار بالاي دوربين هاي مداربسته بولت نسبت به شرايط نامناسب جوي مانند گرد و غبار يا رطوبت عده از فعالان در زمينه سيستم هاي حفاظتي اين نوع از دوربين ها را با نام دوربين مداربسته صنعتي ميشناسند.
در واقع در اينجا اصطلاح صنعتي بر مقاومت دوربين در شرايط سخت دلالت دارد و نشان مي دهد دوربين شما به سادگي در شرايط بد آب و هوايي آسيب نخواهد ديد.

دوربين ها صنعتي کدام يک هستند؟
اصطلاح دوربين صنعتي به صورت بسيار رايج در رابطه با دوربين ها باکس مورد استفاده قرار مي گيرد با اين حال بهتر است به جاي استفاده از اين اصطلاح دقيقا دوربين مداربسته خود را با نام تخصصي آن بناميد تا از ايجاد ابهام در انتخاب دوربين دوري شود.  

تارتن