دستگاه ان وی آر (NVR) چیست؟

دستگاه NVR را به ساده ترين نحو ميتوان معادل سرور در سيستم مداربسته شبکه قلمداد کرد. NVR تمامي وظايف DVR را در سيستم مداربسته شبکه بر عهده خواهد گرفت. در کنار آن مي توان در صورت POE بودن از اين دستگاه به عنوان منبع تغذيه دوربين ها نيز استفاده کرد. وظايف NVR در سيستم شبکه عبارتند از:
ضبط تصاوير دوربين هاي متصل به NVR
ايجاد امکان مشاهده تصاوير به صورت يکپارچه
ايجاد امکان تنظيم تصاوير و خصوصيات ضبط تصاوير
تغذيه دوربين ها (در صورت POE بودن NVR و دوربين ها)
ايجاد امکانات مرتبط با پردازش تصوير
دستگاه هاي NVR را معمولا از جنبه هاي مختلفي طبقه بندي مي کنند. مهترين اين جنبه ها تعداد کانال ها و پهناي باند ورودي دستگاه NVR است. تعداد کانال هاي رايج براي دستگاه هاي NVR عبارتند از:
دستگاه NVR 4 کانال: قابليت نصب تا 4 دوربين شبکه
دستگاه NVR 8 کانال: قابليت نصب تا 8 دوربين شبکه
دستگاه NVR 16 کانال: قابليت نصب تا 16 دوربين شبکه
دستگاه NVR 32 کانال: قابليت نصب تا 32 دوربين شبکه
مقدار پهناي باند ورودي دستگاه مشخص مي کند دستگاه امکان پردازش چه حجمي از اطلاعات را خواهد داشت. اين خصوصيت زماني اهميت پيدا مي کند که شما بخواهيد دوربين هاي با کيفيت تصوير خيلي بالا را به دستگاه وصل کنيد. در اين صورت نياز خواهيد داشت ترافيک شبکه را محاسبه کرده و سپس NVR مناسب را انتخاب مي کنيد.  فروش دوربين مداربسته