دوربین مدار بسته هوشمند و نقش آنها در سیستم های نظارت تصویری

دوربين مدار بسته هوشمند
هنوز چندي از ظهور دوربين هاي مدار بسته و تکنولوژي دوربين مداربسته آنالوگ تجاري نگذشته بود که واژه هوشمندي در اين سيستم ها براي اولين باردر تشخيص حرکت توسط دوربين ، آغاز فرايند ضبط ، ايجاد آلارم و يا تحريک يک دستگاه جانبي ارائه گرديد . ابتدا اين تشخيص توسط سنسورهاي PIR موجود در دوربين بود که باپيشرفت پردازشگر هاي دوربين مدار بسته ها اين امر به يکي از قابليت هاي دوربين مداربسته ها با استفاده از اين پردازشگرهاي تصويري بود .
امروزه زماني که صحبت از تشخيص حرکت در دوربين مدار بسته باشد به نحويست که گويي راجع به يک پارامتر بسيار ابتدايي و ضروري صحبت مي شود . از اين هوشمندي اوليه چند سالي بيش نمي گذرد که شرکت هاي بزرگ اقدام به تقويت پردازشگرهاي دوربين مدار بسته هاي خود نموده و قابليت هاي زيادي را به دوربين مداربسته ها اضافه نموده اند قابليت هايي که گاهاً تاثير مستقيم بروي کيفيت تصوير داشته و يا منجر به افزايش قابليت هاي دوربين مداربسته مي گردد . در اين خصوص دوربين مداربسته هايي صاحب قدم بوده و قابليت هاي پردازش تصوير را در سري دوربين مداربسته هاي حرفه اي خود ارائه نموده اند . قابليت هايي مانند تشخيص حرکت در Background، شمارش ، ديوار مجازي و …
اين اقدامات در هوشمند سازي دوربين مداربسته ها تا جايي پيش رفت که برخي شرکت ها به ايجاد Platform براي کد نويسي شرکتهاي متخصص در زمينه پردازش تصوير پرداخته و اين امر بصورت يک مکانزيم ماژولار براي برخي دوربين مدار بسته ها تبديل گرديد . البته هر يک از اين موارد در جايگاه خود داراي اهميت خاص خود مي باشد و در واقع کاربردهايي براي آنها وجود دارد اما به واقع با نگاهي دقيق تر به اين موضوع اين سوال مطرح مي شود که آيا وجود امکانات بر روي دوربين مدار بسته ها مي تواند در راهکارهايي با بيش از چند ده دوربين مداربسته همچنان کار آمد باشد . يا به واقع اطلاعات مربوط به هريک از اين فرايند ها چگونه جداگانه مي تواند به راهبري سيستم کمک کند ؟
بطور مثال زماني که بحث شمارش مطرح مي گردد ، مديريت اطلاعات دوربين مدار بسته هاي مختلفي که شمارش انجام مي دهند به چه صورت انجام مي شوند ؟ يا به بيان دقيق تر اين آمار و اطلاعات چگونه مي تواند راهگشاي مديران مجموعه باشد ؟
يا مي بايست يک مکانيزم قدرتمندي جهت مديريت اينگونه اطلاعات پياده سازي نمود ; در اينجا بود که شرکت هاي سازنده نرم افزارهاي مديريت تصاوير وارد عمل شده وسيستم هاي خود را به مکانيزم هوشمند مانند شمارش ، تشخيص حرکت ، و … مجهز نمودند تا به اينجاي امر اين امکانات تا حدودي راهگشاي نيازهاي جديد در سيستم نظارتي شد . اين تحولات و تغييرات منجر به اين گرديد که مبحث تشخيص و جلوگيري از بروز اتفاقات و همچنين مقوله هاي آماري در حوزه مديريت با مبحث سيستم هاي دوربين مدار بسته پيوندي کاربردي ايجاد نمايد . از آنجايي که محور اين مقاله در خصوص امکاانات هوشمند برروي دوربين مدار بسته هاست در ادامه به بررسي چندين مورد بصورت دقيق پرداخته و مزايا و معايب استفاده از آنها را بررسي مي کنيم :
1-تشخيص حرکت پيشرفته :
در اين الگوريتم که در واقع بهينه يافته الگوريتم تشخيص حرکت ابتدايي است اجزا مختلف تصوير بر اساس حرکت
دسته بندي مي گردد و در واقع پردازشگر تصويري موجود در اين دوربين مداربسته ها با بررسي مداوم هر يک از اجزا متحرک در تصوير اصلي است يا در Background قرار دراد . بطور مثال در يک تصوير از خيابان زماني تشخيص حرکت توسط دوربين مداربسته صحيح ارزيابي مي گردد که يک خودرو يا موتور سيکلت يا انسان در تصوير حرکت مينمايد اما در سيستم هاي ابتداييي حرکت برگ درختان يا سايه ساختمان ها و تجهيزات نيز منجر به تشخيص حرکت مي گرديدند . البته اينگونه تشخيص حرکت يا به عبارتي Motion Detection تنها در دوربين هاي خاص از کمپاني هاي قدرتمند وجود دارد .
2- ديوارهاي مجازي :
در اين الگوريتم بر اساس پرسپکتيو تصوير و ترسيم خطوط فرضي بروي تصوير ، هر گونه عبور شيء متحرک از خطوط فرضي منجر به تشخيص فرايند عبور از ديوارهاي مجازي مي گردد . در اين الگوريتم در حالت بهينه ، اندازه اشيا عبوري ، سايه اشياء عبوري و موارد جزئي ديگر قابل تشخيص ، تعريف و کنترل و بوده تا از ايجاد آلارم هاي خطا جلوگيري گردد.
3- شمارش اشياء :
در اين الگوريتم بر اساس پرسپکتيو تصوير و تعاريف تخصصي در اين الگوريتم شمارش اشياء عبوري از يک خط فرضي در سايزهاي مختلف انجام مي پذيرد در اين الگوريتم بسته به ميزان پيچيدگي تصوير گاها تا 50 پارامتر مختلف نياز به تنظيم دارد لازم به ذکر است که اين شمارش مي تواند در جهت هاي مختلف انجام پذيرد .
4- توقف غير مجاز :
در اين الگوريتم پس از تشخيص شيئي و توقف آن در محل از قبل تعيين شده و بيش از حد مجاز فرايند هاي مربوطه فعال شده و آلارم و يا فعاليت خاصي در خروجي دوربين فعال ميگردد . دقت اين الگوريتم در سيستم هاي مختلف شامل تشخيص اتومبيل ، شخص يا اشياء متفاوت مي باشد . اين الگوريتم به منظور کنترل فرايندهاي ترافيکي ، تشخيص تجمع ماشين آلات در محلي غير مجاز و حتي باقي ماندن شيء در محل نا مناسب کارآيي دارد .
5-تشيخص شلوغي :
در اين الگوريتم زماني که تغيير چگالي حجمي تصوير از حد معيني فراتر رود فرايند هاي مربوطه فعال مي گردد . در واقع زماني که تعداد افراد موجود در تصوير از حد خاصي بيشتر گردند الگوريتم تشخيص تجمع داده و مکانيزم هاي مربوطه فعال
مي گردد . معمولا دقت در اين الگوريتم تاثيري درعملکرد آن نداشته و عملکرد آن براساس تعداد اشياء تشخيص داده شده و يا تغييرات گراف گرايي ، گرمايي تصوير تشخيص داده مي شود . مورادي که در فوق مطرح گرديد جزء امکانات دروبين مداربسته ها در حوزه هوشمندي و هوشمند سازي است اما همانطور که اشاره گرديد عملکرد تک محوري هر دوربين در اين حوزه تنها جوابگوي نيازهاي کوچک و کوتاه مدت در اين خصوص بوده وداراي ضعف هاي عدم مديريت يکپارچه ، عدم صحبت اطلاعات جهت آمارگيري و عدم قابليت برنامه ريزي بصورت گروهي در دوربين مداربسته هاي مختلف مي باشد همچنين در بسياري از موارد جهت استفاده از اين قابليت ها در مکان هاي ديگر نياز به جابجايي دوربين بوده و از جهت ديگر معمولا دوربين مداربسته ها قيمت قابل توجهي دارند .