در سیستم درب اتوماتیک چشمی ها (فتوسل ها) چه نقشی دارند؟

چشمي ها شامل فرستنده و گيرنده مادون قرمز که به ترتيب با حروف ( تي ايکس ) يا ( آر ايکس ) مشخص مي شوند براي تشخيص موقعيت خود درب اتوماتيک يا تشخيص ورود يا خروج اشخاص يا به عبارت دقيقتر براي اطمينان از عدم وجود شخص يا وسيله نقليه در هنگام بستن درب استفاده مي شود. انواع چشمي عبارتند از: 1. چشمي معمولي (دو عدد چشم، يکي فرستنده و ديگري گيرنده)، 2. چشمي آينه اي (يک طرف چشمي و طرف ديگر آينه) و 3. چشمي وايرلِس (بي سيم)

نقش فلاشر در سيستم درب اتوماتيک چيست؟
يک لامپ چشمک زن نارنجي است که بر روي درب اتوماتيک نصب مي شود تا عابرين را از وضعيت فعلي درب آگاه سازد.

ميکروسوئيچ در سيستم درب اتوماتيک چه کاربردي دارد؟
در موقعيتهاي مختلف باز و بسته شدن درب اتوماتيک توسط قسمت مکانيکي ، باز يا بسته مي شود و بدين طريق با وصل يا قطع جريان، مرکز کنترل را از موقعيت فعلي درب اتوماتيک آگاه مي سازد.

منظور از ريموت کنترل در سيستم درب اتوماتيک چيست؟
ريموت کنترل به معني کنترل از راه دور بوده و در سيستم درب اتوماتيک با استفاده از ريموت کنترل مي توان درب اتوماتيک را از راه دور باز يا بسته نمود. براي اين منظور حتما بايستي قسمت گيرنده را در داخل مرکز کنترل درب اتوماتيک نصب کرد.
شايان در